Framtiden stavas preklam!

Dagens Media den 15 mars 2006

Gabriella Finnborg, ordförande i den nya branschföreningen Svenska PR-företagen, vevar på friskt i Dagens Media (4/2006). Möjligen tillmäts min person lite väl stor betydelse när hon klumpar ihop mig med två branschföreningar och kollektivt fördömer ”Reklamförbundets, Patrik Westanders och Precis agerande”. Enligt Gabriella Finnborg har vi alla agerat på ett sätt som ”fräter på förtroendet för pr-branschen”.

Jag ser inget skäl att svara i samma ton. Tvärtom välkomnar vi på pr-byrån Westander det faktum att Svenska PR-företagen ser som ett viktigt mål att stärka pr-branschens anseende. Själva har vi dock valt att gå med i Reklamförbundet, som numera är en branschförening för alla konsultföretag som arbetar med marknadskommunikation.

Jag tror dessutom att Gabriella Finnborg är onödigt pessimistisk när hon menar att Reklamförbundets agerande påverkar förtroendet för pr-branschen negativt. Tvärtom tror jag att Reklamförbundets nya pr-grupp kan etablera ett forum som verkar för ”preklam”, ett bättre samspel mellan reklam- och pr-disciplinerna. Det kan stärka båda branschernas anseende och bidra till marknadstillväxt.

Avslutningsvis vill jag gärna bekräfta något som Gabriella Finnborg i sitt debattinlägg noterar med förvåning, nämligen att Reklamförbundets pr-grupp ”till och med välkomnar reklambyråer”. Det är ju mötet mellan de olika disciplinerna som är själva vitsen med den integrerade kommunikationen. Målet är det prestigelösa samarbetet mellan pr- och reklambyråer för kundens bästa. Framtiden stavas ”preklam”, Svenska PR-företagen!

Patrik Westander, vd Westander Publicitet & Påverkan

Debattartiklar 2006