Gammel-pr är en återvändsgränd

Resumé den 7 maj 2009

I förra veckan höll Svenska PR-företagen en debatt under rubriken ”etik, moral och öppenhet i pr-branschen”. Vid sidan av etiken finns det goda kommersiella argument mot ”gammel-pr”, det vill säga när byråns affärsidé bygger på legoknekteri och hemlighetsmakeri. Nytänkande byråer bidrar däremot till marknadstillväxt, genom ett eget engagemang och spel med öppna kort. Därför delar vi gärna med oss av tre tips till våra konkurrenter.

1. Var inte objektiv. Pr-branschföreningen Precis skriver i sina normer att ”ingen verksamhet, som är laglig och förenlig med god affärssed, generellt kan nekas rådgivning”. Vi uppmanar tvärtom pr-byråer att enbart åta sig uppdrag som de själva sympatiserar med. Det säkerställer konsulternas arbetsglädje och garanterar kundnyttan.

2. Hemlighåll inte kundlistan. Precis vill att det ska vara fritt fram att fungera som rådgivare till företag och organisationer som vill påverka politiska beslut i hemlighet. Vi menar tvärtom att ansvarsfulla pr-byråer måste respektera och värna om den öppna demokratiska processen genom att redovisa sina lobbyinguppdrag.

3. Mystifiera inte arbetsmetoderna. Många pr-byråer mörkar sina arbetsmetoder, sannolikt i syfte att motivera höga timarvoden för ett hantverk som inte är speciellt komplicerat, utan kan läras av de flesta. Vi menar tvärtom att framtidens pr-byråer i första hand bör hjälpa uppdragsgivarna att bygga sin egen pr-kompetens.

De allra flesta företag och organisationer har ett stort behov av att bli mer aktiva samhällsaktörer – även om inte alla har insett det ännu. Den nya tidens pr-byråer uppmuntrar därför sina konsulter att aktivt söka upp engagerande uppdrag, med ett innehåll som byrån öppet kan ställa sig bakom. På så vis får vi en växande pr-marknad och en bransch som fler respekterar.

Janna Sundewall
Patrik Westander
Pr-byrån Westander

Debattartiklar 2009

Visa fler