Jobba mindre och ta mer betalt!

Resume.se den 23 september 2013

Kommunikationsbranschen har flera goda skäl att motarbeta en osund övertidskultur. Byråer som satsar på kvalitet och värdesätter all arbetstid kommer att sluta gratisjobba i pitcher och prisdumpa i offentliga upphandlingar, enligt sex delägare på pr-byrån Westander.

Resumé lyfter bland annat fram kommunikationsbranschens övertidskultur i tidningens viktiga initiativ #baramänniska. Alltför många av våra branschkollegor jobbar 50- eller 60-timmarsveckor. På många byråer bygger kulturen på stort eget engagemang, vilket i grunden är positivt. Problemen uppstår när övertidsarbete inte är ett undantag utan blir normen och när signalen är att man ska leva för sitt jobb. Personer med stark inre drivkraft riskerar att vilja prestera alltför mycket och jobba alltför långa dagar. Ibland handlar det om unga och osäkra medarbetare, som kanske inte känner att de kan säga nej.

Det finns en uppenbar baksida med övertidskulturen. Övertidsarbete kan redan på kort sikt innebära lägre kvalitet och på längre sikt leda till utbrändhet. Många företag i vår bransch saknar dessutom kollektivavtal och rätt till övertidsersättning. Obetald övertid riskerar då att upplevas som fri resurs av byråledningen. Möjligheten till obetald övertid påverkar rimligen den vd som känner en hård press i priskonkurrensen och därför beslutar att byrån ska jobba gratis i en pitch eller dumpa priset i en offentlig upphandling.

Sannolikt har denna osunda övertidskultur bidragit till kommunikationsbranschens stagnerande byråintäkt per anställd och stagnerande löner. Reallönerna i Sverige har generellt ökat med cirka 45 procent sedan 1996, motsvarande en årlig reallöneökning med 2,4 procent. Under samma period har den genomsnittliga byråintäkten per anställd i kommunikationsbranschen varit helt oförändrad i fasta priser, vilket innebär att det inte har funnits något utrymme för en positiv reallöneutveckling.

Men denna bild är inte heltäckande. Det finns också långsiktigt tänkande byråer som ser fördelarna med balans i livet. Vi sex delägare och medarbetare på pr-byrån Westander har exempelvis jobbat sammanlagt 36 år på en byrå där heltid innebär 40-timmarsvecka. Westanders filosofi är att man ska kunna ha ett roligt, ansvarsfullt och krävande arbete utan att behöva jobba övertid. Vi tror att personer med balans i livet har trevligare på jobbet, arbetar mer fokuserat och levererar med högre kvalitet.

Som delägare vill vi själva vara föredömen och inte jobba extra på kvällar och helger. På vår arbetsplats vill vi aktivt motarbeta en övertidskultur. Med ett högt och fast timpris på 1 800 kronor exklusive moms går balans i livet och hög kvalitet hand i hand. En konsult med tid till ett privatliv har också kraft och förmåga att föra in kreativitet och nya perspektiv i uppdragen.

Balans i livet går alldeles utmärkt att kombinera med nöjda uppdragsgivare, en god löneutveckling för de anställda och vinstmaximering för ägarna. Nyligen utsågs Westander, för fjärde gången på fem år, till Årets Pr-byrå i Regis kundundersökning. Under 2011 blev vi dessutom tredje byrån bland de stora pr-byråerna som spräckte miljonvallen i lönekostnader per anställd. Slutligen har vi sju år i rad gjort ett rörelseresultat före bonus på över fem miljoner kronor.

Fler byråer borde ifrågasätta om övertidskulturen verkligen innebär långsiktig vinstmaximering. Vår egen slutsats är att hela kommunikationsbranschen bör motarbeta övertidskulturen som ett medel för att ta sig ur pristräsket. Byråer som satsar på kvalitet framför kvantitet och värdesätter all arbetstid kommer att vara mindre villiga att gratisjobba i pitcher och prisdumpa i offentliga upphandlingar. Det är bra för de anställda, för kunderna och för hela byråbranschen.

Birger Östberg
Jenny Kölfors
Jessica Henryson
Johanna Look
Mikael Persson
Veronica Norton
Samtliga delägare i Westander