Klimatsmarta resor kan lyfta flygbolagens varumärken

Aktuell Hållbarhet den 23 februari 2017

Det går att mildra resenärernas klimatångest. Den reseaktör som först erbjuder och kommunicerar klimatsmarta flygresor stärker sitt varumärke och sätter sig själv i resemarknadens cockpit, skriver pr-konsulterna Hanna Berheim och Daniel Hirsch på Westander.

Max Hamburgerrestauranger erbjuder klimatsmarta vegetariska alternativ och Coop uppmuntrar oss att äta kött mindre ofta. Men till vilken reseaktör ska flygresenärer med klimatångest vända sig?

Nu under vintersäsongen är det många svenskar som åker iväg på välbehövliga solsemestrar. Vår passion för att resa syns i statistiken. Förra året ökade antalet utrikespassagerare på Swedavias flygplatser med 6 procent, jämfört med 2015.

Samtidigt innebär flygresorna en stor belastning på klimatet. Enligt FN:s luftfartsorganisation ICAO kommer flygets koldioxidutsläpp mer än trefaldigas till 2040, om inga åtgärder vidtas. Fortsätter vi att släppa ut koldioxid i samma takt som i dag kommer planetens temperatur att ha ökat med 1,5–2,0 grader inom 10–30 år.

Det här har de flesta av oss insett. Enligt WWF oroar sig fler än tre av fyra svenskar för klimatförändringarna, och nästan tre av fyra svenskar är positiva till en klimatskatt på flygresor, enligt Naturskyddsföreningen. De flesta vill ändå inte avstå från att resa. Men fler och fler kommer att vilja göra det klimatsmart. Den reseaktör som först erbjuder kunderna en utsläppsminskande lösning har mycket att vinna.

Ett framgångsrikt internationellt exempel är lyxresorten Soneva på Maldiverna, som klimatkompenserar för alla utsläpp verksamheten ger upphov till – inklusive gästernas flygresor. På liknande sätt planterar svenska Jambo Tours träd, vilket man kommunicerar till de kunder som är på gång att boka.

Men att enbart klimatkompensera räcker inte, det krävs mer. Flygplatsföretaget Swedavia, och det nederländska flygbolaget KLM, har bägge engagerat sig för att få till en marknad för fossilfritt biobränsle till flygbranschen. Och svenska BRA flög nyligen med biobränsle mellan Stockholm och Umeå, en fortsättning på kampanjen där de för något år sedan sålde ”biobiljetter” till de som vill flyga mer klimatsmart.

Det finns många goda exempel på klimatansvarstagande, men hittills är det ingen reseaktör som har tagit en tydlig marknadsposition. Det företag som tar ledartröjan i klimatfrågan genom att faktiskt minska sina utsläpp och aktivt kommunicerar sina insatser kan stärka sitt varumärke och vinna marknadsandelar. Ett genuint klimatarbete i den egna verksamheten kombinerat med ett sammanhållet budskap om klimatsmarta flygresor i all marknadsföring kommer att locka kunder.

Få svenskar kommer i framtiden vilja flyga iväg till solen, om resan förmörkas av stora utsläpp. Den aktör som först lyckas kommunicera lockande resor utan att skapa klimatångest hos kunderna placerar sig själv i resemarknadens cockpit.

Hanna Berheim
Daniel Hirsch
Pr-konsulter på Westander

Debattartiklar 2017