Kräv öppenhet om reklam och pr!

Aftonbladet.se den 17 februari 2010

”Den reklambyrå som gör Sverigedemokraternas valfilm kommer med största sannolikhet att förbli anonym.” Denna överraskande nyhet kunde vi häromdagen läsa på branschtidningen Resumés nyhetssajt. Sverigedemokraternas presschef Erik Almqvist ville inte uppge vilka två byråer som partiet slutförhandlar med, men han öppnade i artikeln för att erbjuda den reklambyrå som antar sig uppdraget full anonymitet.

Sverigedemokraternas oväntade utspel väcker intressanta frågor, inte minst för alla oss som jobbar som professionella rådgivare inom kommunikation: Är det okej att göra reklam som man inte vill stå för? Har en kommunikationsbyrå egentligen någon skyldighet att ”stå för” ett budskap som man tar betalt för att utforma på ett proffsigt sätt?

Självklart, menar vi, har byrån också ett ansvar för innehållet i det budskap man hjälper till att paketera. Sveriges Kommunikationsbyråers etiska regelverk säger att medlemmarna ska bedriva sin verksamhet på ett sätt som är ”förenligt med sociala, ekonomiska och miljömässiga principer för en hållbar utveckling”. Att en byrå överhuvudtaget inte skulle vara öppen med vilka uppdragsgivare man arbetar för har hittills varit en icke-fråga i en reklambransch med en stark öppenhetstradition.

En reklambyrå ska naturligtvis kunna jobba för Sverigedemokraterna – om man bara kan stå för det. Om däremot den byrå som väljer att göra Sverigedemokraternas valfilm skulle försöka mörka sitt beslut, så kommer detta ofelbart att avslöjas i den så transparenta reklambranschen.

Däremot finns det en annan del av kommunikationsbranschen där hemlighetsmakeri är regel och inte undantag, nämligen den allt mer inflytelserika pr- och lobbybranschen. Pr-branschföreningen Precis har hittills ignorerat sitt samhällsansvar och i stället utformat normer för att skydda de stora och hemlighetsfulla lobbyfirmorna.

Branschföreningen vill helt enkelt att det ska vara fritt fram att fungera som rådgivare till företag och organisationer som vill påverka politiska beslut i hemlighet. Det är precis vad lobbyfirmorna gör – bara ett fåtal redovisar öppet vilka uppdragsgivare som står bakom de lobbyingkampanjer de driver.

Vi menar att riksdagen bör kräva att pr- och lobbyfirmor öppet redovisar sina lobbyinguppdrag. Pr-byråerna måste respektera och värna om den öppna demokratiska processen. Det måste bli tydligt vem som är avsändare och professionella lobbyister måste också kunna ställas till svars för sin verksamhet.

I Resumés artikel uppger Erik Almqvist att 13 av 15 reklambyråer som fått Sverigedemokraternas anbudsförfrågan har tackat nej. För att få upphandlingen i hamn erbjuder nu partiet full anonymitet till byrån. Samtliga företrädare för reklambranschen bör värna om sin öppenhetstradition och bojkotta uppdragsgivare där utlovat hemlighetsmakeri ingår i arvodet för att sprida budskap. Vill byrån anta uppdraget ska den kunna ta ansvar för detta även offentligt.

Vi föredrar självreglering även när det gäller pr- och lobbyfirmor, men tycker att riksdagen bör överväga lagstiftning. Hotet om lagstiftning skulle få lobbyföretagen att ställa tydligare öppenhetskrav på sig själva och sina uppdragsgivare. Demokratiminister Nyamko Sabuni bör därför ta initiativ till en statlig utredning med direktiven att lämna konkreta förslag för att tvinga fram en ökad öppenhet vid lobbying.

Karin Jihde
Patrik Westander
Pr- och lobbyfirman Westander

Debattartiklar 2010

Visa fler