Krishantering är pr-branschens stolpskott

Veckans Affärer den 2 februari 2004

I årets första VA nr 1-3 konstateras att pr-konsulterna tror på bättre tider, eftersom de stora företagsskandalerna förser branschen med jobb. Det är så det brukar låta. Så snart någon näringslivsledare hängts ut i media, ger pr-byråerna uttryck för sin stora marknadsoptimism – eftersom direktörer med journalistskräck då sägs efterfråga så mycket mer krishantering.

Men pr-branschens svaga marknadsutveckling under de senaste åren tyder snarare på att krishanteringen är ett praktfullt stolpskott. Byråernas orimligt starka fokus på kriskommunikation, alltför ofta inriktad på avskräckande skjutjärnsintervjuer, kan möjligen vara en effektiv metod att kortsiktigt maximera faktureringen av en enskild kund. Men inte skapar den ett intresse bland uppdragsgivarna för långsiktiga och proaktiva medierelationer.

För att få pr-marknaden att börja växa igen borde byråerna i stället satsa på att uppmärksamma företag och organisationer på de möjligheter som ett proaktivt agerande gentemot journalister och/eller politiska beslutsfattare erbjuder. De allra flesta företag och organisationer har mycket att vinna på att bli mer aktiva samhällsaktörer – även om inte alla har insett det ännu. Nytänkande pr-byråer har därför god potential att skapa en snabb efterfrågetillväxt.

Långsiktigt arbetande pr-byråer bidrar till att fler företag och organisationer blir aktiva samhällsaktörer. Det är viktigt, inte minst sett ur demokratisk synvinkel, att fler får tillgång till pr-branschens kunskap om hur bland annat mediernas nyhetsvärdering och de politiska processerna fungerar. Krishanteringen är däremot en kommersiell återvändsgränd. Byråer som rutinmässigt säljer in pr-tjänster på rädslan för dålig publicitet skapar fega aktörer.

Den nya tidens pr-byråer uppmuntrar sina konsulter att aktivt söka upp engagerande uppdrag i företag och organisationer med behov av pr-hjälp, uppdrag med ett innehåll som byrån kan ställa sig bakom. På så vis kan branschen själv skapa en marknad som är flera gånger större än dagens pr-marknad. Då slipper vi vänta på bättre tider.

Janna Sundewall
Patrik Westander
Westander Publicitet & Påverkan

Debattartiklar 2004