Lär fler att lobba!

Expressen den 24 augusti 2006

Ska inte handikapporganisationen få uppvakta politiker med önskemål om bättre färdtjänst? Biståndsorganisationen få trycka på för rättvisare handelsvillkor för tredje världen? Energibolaget få argumentera för bättre möjligheter att sälja miljövänliga biobränslen? Det skulle bli konsekvenserna av Bertil Arnstråks förslag att förbjuda all politisk lobbying (Expressen den 21 augusti).

Ju fler som lobbar öppet, desto bättre blir politikernas beslutsunderlag. Problemet är inte de som lobbar, utan alla de som inte lobbar. Vad händer när vapenindustrin skickligt uppvaktar politikerna, om fredsaktivisterna aldrig finns på plats? Riksdagen bör ta initiativ till en gratis utbildning i politisk påverkan!

Arnstråks kritik mot delar av dagens lobbying är korrekt. Den bedrivs alltför ofta i hemlighet, med dold avsändare. Både EU-parlamentet och USA:s kongress ställer öppenhetskrav på professionella lobbyister. Varför inte Sveriges riksdag?

Patrik Westander
Vd, Westander Publicitet & Påverkan

Debattartiklar 2006