Lobbying ska vara öppen

Helsingborgs Dagblad den 1 juli 2009

Fyra av fem svenskar anser att riksdagen bör kräva av pr- och lobbyfirmor att de öppet redovisar sina lobbyinguppdrag. Vad säger de 43 riksdagsledamöterna från Skåne län?

Almedalsveckan, eller ”politikerveckan”, utgör årets i särklass största politiska smältdegel. Där samlas en röra av journalister, organisationer, företag och tyckare av alla sorter. Vi och många andra professionella lobbyister kommer också att vara där, och politiker förstås.

Under Almedalsveckan sker möten som annars aldrig skulle bli av, helt enkelt eftersom så många samlas på samma plats och eftersom alla åker dit i syfte att träffa andra människor.

Hela Visby förvandlas till ett öppet åsiktstorg, där man byter argument och erfarenheter med varandra. Till viss del är detta en idealiserad bild och självklart är det långt ifrån alla svenskar som har möjlighet att åka dit. Men faktum är ändå att Almedalsveckan är den mest öppna arena vi har, när det handlar om politisk påverkan (lobbying).

Många känner en spontan motvilja mot lobbying. Vi har en annan uppfattning; politiker behöver mångsidiga beslutsunderlag och därför spelar politisk påverkan en viktig roll i demokratin. Ju fler företag, organisationer och individer som engagerar sig och påverkar, desto bättre är det.

Men motviljan är befogad när det gäller påverkan som sker i det fördolda. Lobbying som innebär att politiker förs bakom ljuset av budskap med oklar avsändare är ett problem. Om en patientförening talar väl för en viss behandlingsmodell så tror landstingspolitikerna på dem. Men hade de vetat att just denna patientförening sponsras av och samarbetar med det företag som tillhandahåller behandlingsmodellen, då hade de sannolikt tänkt till några gånger extra. Behandlingsmodellen kan förstås vara bra ändå, men det är alltid relevant att veta vem som är den verkliga avsändaren när sanningshalten i ett budskap ska bedömas.

Som proffslobbyister kontaktas vi av såväl kapitalstarka som resurssvaga företag och organisationer, som undrar om vi kan åta oss att påverka för deras räkning. En viktig grundförutsättning för att vi ska inleda ett lobbysamarbete är att vi öppet får redovisa såväl uppdragsgivaren som uppdragets syfte på vår webb. Annars avstår vi från samarbetet. Om alla pr- och lobbyfirmor agerade på samma sätt skulle det leda till en ökad tydlighet om vilka som är avsändare för olika kampanjer.

Såväl EU-parlamentet som USA:s kongress har tydliga krav på öppenhet och registrering av lobbyister. Också Tyskland och Litauen har regler för lobbying, samt delvis Danmark och Luxemburg. I Sverige har däremot alla initiativ till reglering av lobbying hittills röstats ned i riksdagen.

Vi bad Sifo ställa följande fråga till 1 000 personer: ”Det blir allt vanligare med professionella lobbyister, dvs. konsulter som hjälper sina uppdragsgivare att påverka politiska beslut. Tycker du att riksdagen bör kräva att pr- och lobbyfirmor öppet redovisar sina lobbyinguppdrag?”

Hela 78 procent svarade ”ja” på frågan. Men vad tycker de 43 riksdagspolitikerna från Skåne? Fråga dem gärna när de kommit hem från Almedalsveckan!

Olle Schubert
Janna Sundewall
Jean-Daniel Maurin
pr-konsulter och lobbyister vid Westander PR

Debattartiklar 2009

Visa fler