Medierna missar given källa: svenska valobservatörer

Resumé den 12 september 2007

Demokratin sprider sig över jordklotet och fungerar allt bättre, men än finns det skönhetsfläckar kvar. Medierna rapporterar återkommande om politiska val som inte har uppfyllt internationell standard för vad som är tillräckligt nära ”free and fair” för att accepteras, senaste exemplet är valet i Kazakstan.

Valnyheter återkommer så pass ofta att medierna har anledning att fundera över hur rapporteringen görs. Att mana till självrannsakan – varför misslyckade val får mycket mer uppmärksamhet än lyckade – har biståndsorganisationer gjort. Men ingen tycks ha tipsat svenska medier om att närhetsprincipen kan appliceras också på val i ”Långbortistan”.

Sverige skickar många gånger per år valobservatörer till val i gråzonen: tillräckligt bra val för att kanske kunna godkännas, tillräckligt osäkra för att observatörer bör granska genomförandet. Observatörerna bor i Gnosjö, Norrtälje, Boden… Ändå utnyttjar medierna dem nästan aldrig som intervjuobjekt.

Sida ansvarar för att skicka ut valobservatörer. De tröttaste murvlarna kanske tycker att det är Sidas ansvar att berätta att Stina från Växjö åker till Guatemala. Den lite piggare journalisten bör självmant inse att val på Balkan, i Afrika, Latinamerika eller Asien ofta har svenska valobservatörer som kan komma till nytta för rapporteringen om valet.

En valobservatör är ingen slipad tyckare som spetsar budskap, begär någons avgång eller hyllar valets segrare. Det är en person som kan förmedla den sakliga, grundliga bedömning som observatörerna gemensamt arbetat fram. Observatören håller alltid inne med sina personliga bedömningar, och avstår från att tycka något alls innan valet är klart – syftet är ju att observera och bedöma, inte att påverka.

För läsare, lyssnare och tittare kan det vara en dubbel fördel. Man får informationen av någon från det egna landet, kanske till och med den egna hemtrakten, i stället för från den utländska nyhetsbyrån. Och man slipper färdiga, förenklade åsikter serverade av ännu en proffstyckare.

Mattias Goldmann
tjänstledig från Westander PR för valobservation i Guatemala

Debattartiklar 2007