Möt lågkonjunkturen med vinstdelning

Dagens Media den 28 januari 2009

Lågkonjunkturen har nått kommunikationsbranschen. Reklaminvesteringarna rasade med elva procent i december jämfört med december 2007, enligt Sveriges Mediebyråer. Den första konkursvågen i byråvärlden kommer sannolikt efter sommarens faktureringstorka.

Pr-byrån Westander var en liten och ekonomiskt känslig byrå inför förra lågkonjunkturen. 2002 införde vi en vinstdelning omfattande 40 procent av rörelseresultatet. Det beslutet har varit av avgörande betydelse för våra framgångar i såväl låg- som högkonjunktur. Därför vill vi dela med oss av de tre viktigaste argumenten för vinstdelning.

1. Vinstdelning uppmuntrar till lagarbete. När företagets samlade beläggning minskar i lågkonjunkturen, så ökar risken för att den enskilda medarbetaren säkerställer sin personliga fakturering genom att hålla de ”egna” uppdragen tätt till bröstet. Konsekvensen är utebliven gruppdynamik och att företagets bästa tillgängliga kompetens inte utnyttjas för varje arbetsmoment, vilket begränsar kundnyttan. Westanders vinstdelning – transparent och lika för alla – är en stabiliserande motkraft som uppmuntrar till lagarbete.

2. Vinstdelning skapar lönsamhetsfokus. Med en vinstdelning ökar de anställdas intresse av att lönsamheten är god – oberoende av konjunkturläget. Vissa byråägare kan skrämmas av att Westander sedan 2002 använt totalt 11,9 miljoner av företagets vinstmedel till vinstdelning, men vi har också varje år varit ett lönsamt företag. Enligt UC:s senaste pr-branschanalys finns det bara åtta svenska pr-byråer som har större eget kapital än Westanders 9,7 miljoner. Vi är en stabil arbetsgivare för våra anställda i tider av lågkonjunktur.

3. Vinstdelning sänder positiva signaler. En vinstdelning kan bli lite eller inget värd i en lågkonjunktur, men beslutet sänder positiva signaler för framtiden. Vinstdelning underlättar snabb rekrytering när konjunkturen vänder och minskar personalomsättningen i en högkonjunktur. Den medarbetare som jobbat på Westander under hela konjunkturcykeln 2002-2008 har fått cirka 750.000 kronor i vinstdelning. Det har rimligen bidragit till vår relativa stabilitet i en bransch präglad av hög personalomsättning.

Alla tjänar på vinstdelning. Det vi som byråägare ger upp kortsiktigt vinner vi tillbaka långsiktigt. En byrå med vinstdelning blir lättare en stabil arbetsgivare för de anställda och en långsiktig samarbetspartner för uppdragsgivarna. Med ett beslut om vinstdelning 2009 ökar byråns chanser att gå stärkt ur lågkonjunkturen.
 
Henrik Westander
Patrik Westander
Pr-byrån Westander

Debattartiklar 2009

Visa fler