Nu startar vi Reklamförbundets pr-grupp!

Resumé den 16 februari 2006

I Resumé den 9 februari redovisar Sveriges Reklamförbunds informationschef Henri Pagot på ett förtjänstfullt sätt vad förbundet står för och vill åstadkomma. Som pr-byråer har vi nyligen valt att bli medlemmar i Reklamförbundet. Detta dels för att vi ser förbundet som en seriös och aktiv samhällsaktör, dels för att den barriär som idag finns mellan reklam- och pr-branscherna varken gynnar uppdragsgivarna eller samhällsdebatten.

Det har länge pratats om integrerad kommunikation, men nu håller också något på att hända i marknaden. Reklambyråer har börjat använda pr som en metod för att skapa ett brett genomslag för budskapet, parallellt med reklamkampanjen. TBWA var länge ett lysande föredöme, inte minst i samarbetet med bolåneföretaget SBAB, men nu har det kommit fler nytänkande reklambyråer som lika gärna kan rekommendera pr som huvudsaklig kommunikationslösning. Storåkers McCanns och Lowe Brindfors nystartade pr-byrå Weber & Shandwick är bara ett av flera exempel.

Vi tror på en ”preklamtrend”, ett förbättrat samspel mellan reklam- och pr-disciplinerna, som kommer att stärka båda branschernas anseende, skapa goda resultat för kunderna och bidra till marknadstillväxten. Vi vill ge en eloge till Reklamförbundet som har gått i bräschen för den integrerade kommunikationen genom att numera vända sig till alla konsultföretag som sysslar med marknadskommunikation. Nu är det dags för oss pr-byråer att också bli aktiva medlemmar i Reklamförbundets arbete. Därför kommer vi att starta en pr-grupp inom Reklamförbundet. Genom pr-gruppen vill vi framför allt driva fem frågor:

Pr-byråerna behöver ARU-kompetens. För att vara medlem i Reklamförbundet krävs numera att man har en medarbetare med auktorisation som ansvarig reklamutgivare. Denna person är ansvarig för att byråns arbeten håller sig inom de etiska och juridiska ramar som gäller för reklam. Detta är bra och innebär en nödvändig kvalitetshöjning. ARU är en kompetens som också moderna pr-byråer behöver.

Kunderna behöver ”preklam”. Nu är det upp till oss medlemsföretag i Reklamförbundet att driva preklamen genom att kontinuerligt lyfta fram goda exempel på samspel mellan reklam och pr. Ett första konkret delmål är att Reklamförbundets tävling Guldägget, som ju redan innehåller tävlingskategorin integrerad reklam, också bör innehålla en kategori som heter pr.

Pr-kampanjerna behöver utvärderas. Reklambranschen är sedan länge mycket skicklig på att mäta effekterna av reklamkampanjer, men i pr-branschen finns inte alls samma kompetens och tradition. Reklamförbundet kan bidra till att öka kunskapen om mät- och utvärderingsmetoder gällande pr-kampanjer.

Pr-samarbetena behöver kundfokus. Pr-branschföreningen Precis försvarar pr-byråer som ökar byråintäkten genom att samtidigt företräda konkurrerande uppdragsgivare och motstridiga intressen. Reklamförbundet å sin sida lämnar följande korta, tydliga och kundfokuserade rekommendation för samarbetet mellan kund och byrå: ”Byrån förbinder sig att inte arbeta med konkurrerande produkter/tjänster under samarbetet utan kundens medgivande.”

Pr-metoderna behöver etik. Vi sympatiserar med Reklamförbundets etiska regelverk, som fastslår att medlemmarna ska bedriva sin verksamhet på ett sätt som är ”förenligt med sociala, ekonomiska och miljömässiga principer för en hållbar utveckling”. Vi vill konkretisera vad det innebär för pr-arbetet.

Avslutningsvis vill vi understryka att också traditionella reklambyråer är varmt välkomna att delta i Reklamförbundets pr-grupp. Och vi välkomnar givetvis fler pr-byråer in i Reklamförbundet!

Niclas Lövkvist, vd Agency
Patrik Westander, vd Westander Publicitet & Påverkan

Debattartiklar 2006