Ökad öppenhet bra för pr-branschen

Dagensmedia.se den 8 januari 2016

Pr-branschen kommer inte att kunna förtjäna omvärldens förtroende om Precis fortsätter att försvara lobbying med dold uppdragsgivare. Det skriver Frida Blom och Patrik Westander i en replik till Martin Petersson.

I tre grundläggande avseenden är vi på Westander helt eniga med pr-branschföreningen Precis när det gäller synen på lobbying:

För det första håller vi med om att lobbying i sig inte är något negativt. Det är tvärtom en viktig del av demokratin. Om många gör sina röster hörda blir debatten mer allsidig samtidigt som politikerna får bättre beslutsunderlag.

För det andra tänker vi, helt i likhet med Precis inställning, att professionella pr- och lobbykonsulter kan bidra till demokratin genom att ge råd till företag och organisationer om hur de kan delta i samhällsdebatten. Det främsta demokratiska problemet är inte de som lobbar, utan alla de som inte lobbar.

För det tredje delar vi uppfattningen att en total öppenhet från pr-byråernas sida kring varje enskild lobbyaktivitet inte är önskvärd. Alltför långtgående öppenhetskrav riskerar att begränsa rätten att fritt bilda opinion och ta politikerkontakter, något som skulle skada demokratin. För pr-branschen handlar det därför om att hitta en balans mellan öppenhet och integritet.

Oenigheten handlar om pr-byråns ansvar för att motverka lobbying med dold uppdragsgivare. Vi menar att lobbying med dold uppdragsgivare kan vilseleda både opinioner och politiker. Här tvingas vi konstatera att Precis har hamnat helt snett i utformningen av sitt etiska regelverk.

Mediebilden av pr-branschen är dålig och det finns ett dokumenterat lågt förtroende för oss pr-konsulter. Vi kommer inte heller att kunna förtjäna omvärldens förtroende om Precis fortsätter att försvara lobbying med dold uppdragsgivare.

I vårt förra debattinlägg ställde vi en kort och koncis fråga till Precis ordförande Martin Petersson: Vilken är Precis syn på användande av anonyma läsarkommentarer och fejkade eller anonyma konton i sociala medier?

Martin Petersson menar i sin replik att ”ingen seriös rådgivare tillämpar den typen av metoder”. Då undrar man ju ännu mer varför Precis inte vill tydliggöra föreningens avståndstagande i sitt etiska regelverk?

Här är ett konkret formuleringsförslag: ”Vi medverkar inte till falska gräsrotskampanjer, exempelvis användande av anonyma läsarkommentarer och fejkade eller anonyma konton i sociala medier.”

Frida Blom, lobbyansvarig
Patrik Westander, vd
Pr- och lobbyföretaget Westander

Debattartiklar 2016

Visa fler