Opinionsbilda mot främlingsfientlighet

Dagens Handel den 30 oktober 2015

Fler företag borde opinionsbilda mot främlingsfientlighet och för den tillit som är nyckel till ett välfungerande samhälle. Åhléns och H&M har gjort viktiga ställningstaganden i sina senaste reklamkampanjer. Det skriver Patrik Westander, vd på pr-byrån Westander.

”Behandla andra som du själv vill bli behandlad.” Den gyllene regeln återfinns inom de flesta religioner och andra filosofiska och etiska läror. Denna mänsklighetens främsta etikregel bidrar till att skapa tillit och samhällsnytta.

Den statsvetenskapliga forskningen visar hur viktigt det är att värna förtroendet människor emellan. Tillit är en nyckel till ett välfungerande samhälle. Människor kan då lägga sin energi på produktivt samarbete i stället för att lägga tid och kraft på att skydda sig mot att bli lurade. Och Sverige är ett land präglat av mellanmänsklig tillit.

Enligt det globala forskningsprojektet World Values Survey är vi inte alls landet Lagom utan tvärtom det extrema landet Annorlunda. En klar majoritet av svenskarna håller med om påståendet att det går att lita på folk i allmänhet. Vi har högst tillit i världen till personer vi aldrig träffat tidigare, till personer med annan religion och till personer av annan nationalitet.

Svenskarna är i dag betydligt mer oroade för växande främlingsfientlighet än för ökad invandring. Vi vet att vi behöver invandringen för att klara den demografiska förändring som Sverige nu genomgår med en allt äldre befolkning. Vi måste bli fler som försörjer alla pensionärer och fler som arbetar i äldreomsorgen.

Sju av tio svenskar är däremot med all rätt oroliga för ökad främlingsfientlighet, enligt DN/Ipsos senaste mätning. Främlingsfientlighet gör Sverige till ett sämre land för oss alla. Främlingsfientligheten underminerar förtroendet människor emellan, skapar konflikter och leder till ett slöseri med kompetens.

Politiker, storföretagsledare och alla vi andra har ett gemensamt intresse av att hålla ihop samhället. Det finns också en allt större förväntan från såväl anställda som omvärlden att företagen ska delta mer i samhällsdebatten. Och företagen har i viss mån börjat möta förväntningarna, vilket två aktuella reklamkampanjer är goda exempel på.

I Åhléns höstkampanj Nordiska toner porträtteras kvinnor med olika hudfärg och kulturell bakgrund – en av dem bär slöja. I H&M:s återvinningskampanj Close the loop förekommer både män med turban och en kvinna med slöja. Det är inte okontroversiellt – många förknippar slöjan med kvinnoförtryck – men klädjättarnas reklamkampanjer är i grunden viktiga ställningstaganden mot främlingsfientlighet.

Företagen kan opinionsbilda mot främlingsfientlighet på många olika sätt. Häromveckan gick Ica ut och berättade att man ansluter sig till regeringens satsning 100-klubben för att erbjuda arbetstillfällen till nyanlända. Axfood och Hemköp var med redan från starten.

Fler företag borde göra som Åhléns, H&M och de tre dagligvarujättarna. Fler borde opinionsbilda mot främlingsfientlighet, för ett öppet Sverige och för den mellanmänskliga tillit som håller samman vårt samhälle.

Patrik Westander, vd på pr-byrån Westander

Debattartiklar 2015

Visa fler