Patrik Westander: ”Har ni höjt timpriset med 78 procent?”

Resumé den 22 juli 2021

Har er byrå höjt konsultarvodet med 78 procent sedan millennieskiftet? I så fall har ni säkrat kundlöneparitet och precis lyckats följa era kunders löneutveckling, skriver Patrik Westander.

Häromveckan presenterade SCB den uppdaterade siffran för medellönen i Sverige, som 2020 uppgick till 36 100 kronor. Det betyder att medellönen, som år 2000 bara var 20 300 kronor, har stigit med 78 procent på 20 år.

Det grundläggande strategivalet i vår bransch är om man vill vara en kvalitetsbyrå likt Forsman & Bodenfors och Kekst CNC, eller en lågprisbyrå likt de byråer som förra året dumpade priset i Försvarsmaktens upphandling. Den byrå som vill upprätthålla sin positionering som kvalificerad rådgivare måste över tid säkerställa kundlöneparitet och låta konsultarvodet följa kundernas löneutveckling.

Den byrå som inte lyckas med att höja sina konsultarvoden förflyttas däremot över tid – vare sig byrån vill eller inte – från kvalificerad rådgivare till prispressad resurskonsult. Sådana misslyckanden är ofta trista för fler än byråns ägare, eftersom kvalitetsbyråer har bättre förutsättningar att erbjuda kunderna kvalificerad rådgivning och de anställda en god personalpolitik.

För att attrahera högt kvalificerade personer måste vår bransch kunna erbjuda en långsiktig reallöneutveckling. I en kunskapsintensiv verksamhet som kommunikationsbranschen riskerar lågprisbyråerna att bidra till en utarmning av kompetens. Resumé konstaterade i förra årets artikelserie #Gratisträsket att många byråer fortfarande ”tar betalt som om det vore år 2000”.

Kvalitetsbyråer är däremot kompetenstäta verksamheter som vet att rovdrift på medarbetarna leder till en utarmning av värdet på byråns tjänster. De konkurrerar inte med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda kunder. De är seriösa arbetsgivare som satsar på sina anställda och tänker långsiktigt. Och i längden har de betydligt lättare att få kundernas förtroende.

Med inhousetrenden ökar kvalitetskravet ytterligare på byråns kvalificerade rådgivning. Det räcker inte att kunna bidra till den högt kvalificerade inhousebyråns eller marknadsavdelningens kommunikation med ett utifrånperspektiv. Men ett externt perspektiv som kommer från en proaktiv och leveranssäker strateg – inom ramen för ett tätt och prestigelöst samarbete – kan fortfarande räcka väldigt långt.

Detta borde vara en självklarhet – inte minst för alla byrå-vd:ar – men jag säger det ändå: Om byrån över tid erbjuder en sämre löneutveckling än kunderna så söker sig de mest kvalificerade medarbetarna förr eller senare till kundsidan. Om byråns kompetens- och metodutveckling inte är på minst samma nivå som kundernas så urholkas över tid värdet av den kvalificerade rådgivningen.

Den mycket snabba återhämtningen för svensk ekonomi innebär i höst en historisk chans för fler byråer att bryta en dyster pristrend och i stället etablera en långsiktigt hållbar prisstrategi, med förutsättningar att erbjuda kunderna kvalificerad rådgivning och de anställda en god personalpolitik.

Lever vi själva som vi lär? Pr-byrån Westander har ett enhetligt timpris, nu 2 400 kronor exklusive moms, för alla konsulter, tjänster och kunder. Vi har hittills höjt timpriset med 71 procent sedan millennieskiftet.

Patrik Westander, vd för Westander