Precis måste granska Göran Persson-affären

Resumé den 10 december 2009

Efter Göran Perssons inhopp till stöd för den svenska försvarsindustrin bör Precis kräva att JKL förklarar vilken roll den förre statsministern har i byråns lobbyarbete för Hägglunds, skriver Henrik och Patrik Westander.

Den 26 oktober publicerade DN Debatt en artikel till stöd för den svenska försvarsindustrin och i synnerhet BAE Systems Hägglunds. Artikeln handlade om att Försvarets materielverk, FMV, beställt ett fordon från ett finskt företag och inte från Hägglunds.

Undertecknarna kritiserade regeringens nya principer om att FMV konsekvent och i fri konkurrens ska upphandla den materiel som uppfyller försvarets minimikrav till lägsta möjliga pris. Artikeln var välformulerad och knöt an till de två aktuella samhällsfrågorna jobben och miljön: ”Totalt handlar det om 100.000 jobb i Sverige som är hotade” och Hägglunds angavs ha en mer miljövänlig teknik.

Artikeln var också handlingsinriktad: ”Inom de närmaste veckorna kommer riksdagen att behandla frågan /…/ Om riksdagen inte agerar kommer den misslyckade upphandlingen av splitterskyddade fordon att innebära början på slutet för hela den svenska försvarsindustrin.”

Undertecknarna verkade vara noga utvalda för att kunna påverka beslutet: En stark facklig representant (Stefan Löfven, ordförande IF Metall), en professor för att ge vetenskaplig tyngd (Gunnar Eliasson, KTH), en tongivande borgerlig politiker (Alf Svensson, KD) och slutligen Göran Persson, som presenterade sig som ”fd statsminister och partiledare (S)”.

Det såg alltså ut som ett skickligt lobbyarbete av Hägglunds eller av deras pr-byrå, men det fanns ett viktigt problem: Vem representerade Göran Persson när han undertecknade debattartikeln?

Ett par dagar efter att debattartikeln publicerats, den 29 oktober, skrev Resumé om JKL:s roll i den svenska försvarslobbyn. Resumés artikel fick försvarsminister Sten Tolgfors att kräva att Göran Persson skulle klarlägga om han agerar som före detta statsminister eller som lobbyist för JKL:s kunder. Persson ville inte berätta om han visste att BAE Systems Hägglunds var kund hos JKL. ”Jag har ingen som helst inblick i JKL:s uppdragsportfölj”, sa han till Svenska Dagbladet.

Men i det senaste numret av Svenska Freds tidning Pax bekräftar nu BAE Systems Hägglunds finansdirektör Peter Wallén att företaget betalar 1,8 miljoner årligen för JKL:s tjänster.

Vi har länge argumenterat för att alla pr-byråer borde redovisa sina lobbyinguppdrag öppet, och alltid berätta för dem man vill påverka – politiker, journalister, myndighetspersoner och så vidare – vem det är som betalar. Budskap med dolda avsändare är nämligen ett demokratiskt otyg som kan vilseleda opinioner och ge politiker felaktiga beslutsunderlag.

Det är uppenbart att Göran Persson sätter sin trovärdighet på spel när han blandar ihop sina roller som professionell lobbyist och tidigare statsminister. Lika uppenbart är att JKL och flera andra pr-byråer genom sitt hemlighetsmakeri fortsätter att underminera demokratin och underhålla pr-branschens dåliga rykte.

Pr-branschföreningen Precis styrelse bör kräva att JKL förklarar Göran Perssons roll i byråns lobbyarbete för Hägglunds.

Henrik Westander
utsågs till Årets lobbyist 1998 för sitt arbete med Svenska Freds kampanjer mot vapenexport

Patrik Westander
vd pr- och lobbyfirman Westander

Debattartiklar 2009

Visa fler