Så engagerar ni på Twitter

Folkbladet den 8 december 2019

Förra veckan beslutade Twitter att stoppa alla politiska annonser på plattformen. Detta efter att sociala medier länge har anklagats för att påverka utgången i politiska val genom att sprida desinformation. Twitters vd Jack Dorsey motiverade beslutet med argumentet att ”politiska budskap ska förtjäna sin räckvidd, inte köpa den”.

Gör det här någon skillnad för Twitters relevans som plattform för opinionsbildning? Nej, Twitters styrka ligger i möjligheten att bygga relationer med relevanta personer, inte i att masskommunicera genom annonsering.

Av alla svenska internetanvändare är det 7 procent som använder Twitter varje dag. I den siffran ryms många av Sveriges journalister, politiker, opinionsbildare och beslutsfattare. Därför bör ännu fler svenskar använda Twitter för att delta i samhällsdebatten.

Här är tio tips för att engagera och opinionsbilda på Twitter.

1. Börja med varför
Bestäm vad ni vill uppnå och därmed vilka målgrupper ni vill nå med vilka budskap. Ett tydligt syfte sätter ramarna för vilka frågor och vilket innehåll ni ska fokusera på.

2. Twittra regelbundet
Skapa ett jämnt flöde av både planerade inlägg och reaktioner på omvärldshändelser. Mät löpande vilket engagemang era inlägg genererar och utvärdera vilka tidpunkter som är bäst att twittra på.

3. Ta ställning
Gör ställningstaganden i samhällsfrågor med en koppling till er egen verksamhet. Tweets som uttrycker tydliga åsikter skapar starkare reaktioner och får bättre spridning.

4. Skriv kort
Vässa era tweets och formulera korta och koncisa inlägg med kärnfulla budskap. Skala bort alla onödiga ord och undvik frestelsen att nå gränsen på 280 tecken.

5. Använd bilder
Illustrera era inlägg med bilder, grafik eller filmklipp. Med hjälp av visuell kommunikation kan ni förmedla känslor mer effektivt och göra statistik tillgänglig för fler.

6. Använd hashtaggar
Sätt era inlägg i ett sammanhang genom att använda etablerade hashtaggar. Bevaka även fortlöpande vilka taggar som trendar och använd de som är relevanta för er.

7. Bygg relationer
Leta upp nyckelpersoner och organisationer som ni är intresserade av och följ dem. Retweeta gärna deras inlägg med egna kommentarer och delta i samtal kring era frågor.

8. Omvärldsbevaka
Håll koll på vad som sägs om er och era frågor på Twitter. Genom att använda en tjänst som Tweetdeck kan ni snabbt kommentera aktuella händelser och bemöta eventuell kritik.

9. Svara alltid
Ge snabb respons till de som taggar er i en fråga eller i en diskussionstråd. Det är särskilt viktigt att ni agerar snabbt och med en trevlig ton när det handlar om kritiska kommentarer.

10. Engagera följarna
Hitta metoder att engagera era följare, till exempel genom att ställa frågor, skapa omröstningar och delta i diskussionstrådar. Twitter är ett socialt verktyg och inte bara till för distribution av innehåll.

Ahmed Al-Qassam
Monica Lundbom
Digitala specialister på pr-byrån Westander

Debattartiklar 2019