Så minskar ni främlingsfientligheten i Gävleborg

Arbetarbladet den 27 augusti 2015

När Sverigedemokraterna når nya rekordnivåer i opinionsmätningarna drabbas många motståndare till främlingsfientlighet av uppgivenhet. Men det går att vända utvecklingen.

I Gävleborg ökade Sverigedemokraterna från 7,12 procent i riksdagsvalet 2010 till 15,98 procent 2014, och färska opinionsundersökningar pekar på att dessa siffror kan komma att öka ytterligare. Sverigedemokraternas framfart i Gävleborg och resten av Sverige underblåser ökad främlingsfientlighet, polarisering och intolerans. Det gör Sverige till ett sämre land att leva i för oss alla.

I vår roll som pr-konsulter hjälper vi dagligen företag och organisationer att bilda opinion i samhällsfrågor. Då kan det vara frustrerande att betrakta vilsenheten i försöken att stoppa SD:s framgångar. Vi menar att företag, organisationer, politiker och privatpersoner alla kan och borde ta ansvar för att motverka främlingsfientlighet och rasism.

Få vill i dag inse hur utbredd främlingsfientligheten faktiskt är i Sverige. En undersökning från SOM-institutet visar att hela 36 procent av svenska folket anser att ”det finns för många utlänningar i Sverige”. Och de flesta av oss ser nog tecken på främlingsfientliga attityder lite varstans i vår närhet.

Forskare vid Linköpings universitet visade nyligen att det som är utmärkande för SD-väljarna är deras främlingsfientliga attityder. Det handlar alltså inte om missnöje i största allmänhet eller misstro mot politiker. Om vi vill stoppa SD:s framfart måste vi därför minska den främlingsfientlighet som är grogrunden för deras framgångar.

Som pr-konsulter arbetar vi aktivt för att Sverige ska vara ett öppet land utan främlingsfientlighet. Till alla er som också vill vara med och bidra till det vill vi ge tre råd:

• För att kunna motverka den främlingsfientlighet som är grogrunden till SD:s framgångar måste man förstå hur målgruppen ser på samhällsutvecklingen.

• Bemöt främlingsfientliga personers argument med respekt, saklighet och dialog i stället för att komma med anklagelser om rasism.

• Skapa en positiv motbild till en problemorienterad invandringsdebatt genom att lyfta fram hur invandringen och de nya svenskarna gör Sverige till ett bättre land att leva i.

Nu när Sverigedemokraterna når nya rekordnivåer i opinionsundersökningarna är det lätt att drabbas av uppgivenhet. Men det går att minska främlingsfientligheten om vi vill och försöker.

Kristoffer Housset
Lisa Blomqvist
Pr-byrån Westander

Debattartiklar 2015

Visa fler