”Så påverkar vi politikerna”

Aftonbladet.se den 1 oktober 2009

Så fel det kan bli. Aftonbladet lanserar en fejkad branschorganisation, bjuder in samtliga 349 riksdagsledamöter och låtsas erbjuda möjligheten att vinna lyxresor till Maldiverna, Dubai och Aruba. Det trista budskapet till läsarna: ”Vill du ha en riksdagsledamots öra? Bjud på middag, utlandsresa eller lyxhotell.”

Mitt budskap är mer hoppfullt för demokratin: ”Det är enkelt att påverka politiska beslut – alla kan göra det.” Det är inte alls nödvändigt att anlita professionella lobbyister för att komma i kontakt med våra politiska beslutsfattare. Dessutom blir politikernas beslutsunderlag bättre ju fler som lobbar.

I vissa avseenden är det förstås lättare för resursstarka företag och organisationer att göra sina röster hörda, men ibland kan de också avfärdas som ”särintressen”. De allra flesta av våra folkvalda lyssnar däremot lyhört på väljarna. Några telefonsamtal i samma fråga från olika berörda medborgare kan snabbt få stort genomslag.

På pr-byrån Westander vill vi gärna dela med oss av våra kunskaper och arbetsmetoder till så många som möjligt. Vi har därför sammanställt en pr-handbok som kan laddas ner eller beställas utan kostnad. Den professionella lobbyistens arbetsmetoder kan kokas ner till följande 10 tips till vardagslobbyister:

1. Gör hemläxan. Undersök vad olika partier och politiker tycker i frågan och vilka som är deras argument.
2. Lyft fram allmänintresset. Använd argument som visar på frågans allmänintresse.
3. Bli löftesleverantör. Utgå från löften som partierna redan har gett och visa hur din fråga kan bidra till att uppfylla dessa.
4. Ta fram ett konkret förslag. Överlåt inte åt politikerna att lösa ditt problem.
5. Lyft luren. Ta direktkontakt och presentera ditt förslag.
6. Gå tjänstemannavägen. Ansvariga politiker kommer och går, men flertalet tjänstemän består – och har ofta stort inflytande.
7. Kontakta media. Presentera ditt förslag på ett nyhetsmässigt sätt.
8. Skriv en insändare. En kort insändare har stor chans att bli publicerad och läses av många.
9. Samarbeta oväntat. Bygg allianser som motiverar ert gemensamma förslag från olika utgångspunkter.
10. Gör en webbkampanj. Skapa en hemsida och starta en grupp på Facebook.

Många känner en spontan motvilja mot lobbyismen. På s-kongressen i Sundsvall 1997 ställde dåvarande statsminister Göran Persson flera relevanta frågor i sitt tal: ”Hur är det egentligen med de lejda opinionsbildarna, de som ena dagen säljer sina tjänster till ett företag, andra dagen till ett politiskt parti? Vad är egentligen lobbying? Hur ser den ut, hur fungerar den? Blir beslutsfattare manipulerade och förda bakom ljuset? Det är viktiga frågor i en demokrati.”

Tyvärr slutade Göran Persson debattera de här viktiga frågorna när han själv blev lobbyist för ett par år sedan. Medierna har ett viktigt demokratiskt uppdrag att granska lobbyismen. Men vi som är professionella lobbyister måste också ta vårt samhällsansvar och dels möjliggöra en kritisk granskning av vår egen verksamhet genom att öppet redovisa våra lobbyinguppdrag, dels delta i demokratidebatten kring lobbyismen.

Problemet är inte de som lobbar, utan alla de som inte lobbar. Riksdagen bör därför ta initiativ till en gratis utbildning i politisk påverkan. Och medierna borde börja folkbilda kring de professionella lobbyisternas metoder – hur man ska agera för att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. På så vis främjas demokratin: Goda argument och ett stort engagemang förblir viktigare än en tjock plånbok.

Patrik Westander, pr-konsult och lobbyist

Debattartiklar 2009

Visa fler