Säg nej till Sverigedemokraterna

Dagensmedia.se den 7 oktober 2010

Häromdagen samlades den nyvalda riksdagen för riksmötets öppnande. På morgonen samma dag genomförde pr-byrån Westander ett frukostseminarium om hur man lyckas med lobbying i ett läge med en minoritetsregering och med Sverigedemokraterna i en möjlig vågmästarroll i riksdagen.

En minoritetsregering behöver inte vara negativ för demokratin, om bara Sverigedemokraterna kan isoleras och hållas utanför allt inflytande. Den som vill påverka samhällsutvecklingen har i vissa avseenden ett enklare jobb under de närmaste fyra åren. Det parlamentariska läget innebär nämligen ökad makt till riksdagen och därmed ett ökat utrymme för lobbying.

Flera av de frågor som ställdes vid vårt seminarium handlade om Sverigedemokraterna. Både Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin har sagt att de inte vill ta i Sverigedemokraterna med tång. Men hur ska en lobbyist förhålla sig till partiets möjliga vågmästarroll? Bör verkligen Sverigedemokraterna hanteras annorlunda än de sju andra riksdagspartierna?

Vi rekommenderar uppdragsgivarna att inte ta direktkontakter med Sverigedemokraterna i syfte att påverka politiska beslut. Det kan säkert vara kortsiktigt effektivt för en lobbyist att påverka Sverigedemokraterna i konkreta sakfrågor för att utnyttja deras position som vågmästare. Men ett sådant agerande riskerar att stärka odemokratiska krafter och kan dessutom slå tillbaka mot uppdragsgivarens egen trovärdighet.

Däremot ser vi det som rimligt att bjuda in också Sverigedemokraterna till exempelvis en panel med deltagande från alla de övriga riksdagspartierna. I sådana situationer kan en exkludering av Sverigedemokraterna i värsta fall framstå som barnslig och dessutom ytterligare stärka deras martyrroll.

Vi uppmuntrar också våra uppdragsgivare att på olika sätt bidra till integrationspolitiken. Hittills finns det inga tecken på att de främlingsfientliga värderingarna tas över av de etablerade partierna. Tvärtom innebär Sverigedemokraternas valframgångar att de övriga partierna känner ett behov av att stärka sin integrationspolitik. Uppdragsgivaren kan med fördel visa hur det egna förslaget kan bidra till att stärka det mångkulturella Sverige!

Vi ser inte Sverigedemokraterna som ett demokratiskt riksdagsparti bland andra. Sverigedemokraternas människosyn är inte förenlig med den grundläggande demokratiska principen om alla människors lika värde. Detta kom också att bekräftas senare samma dag, när Sverigedemokraterna valde att marschera ut ur Storkyrkan i protest mot biskop Eva Brunnes predikan. Så här sa biskopen:

”I går kväll samlades många tusen människor i Stockholm och i olika delar av landet för att ge sin mening till känna. Ropa ut sin avsky mot det som gör skillnad på människor. Den rasism som säger att du är inte lika mycket värd som jag. Du ska inte ha samma rättigheter som jag. Du är inte värd ett liv i frihet. Och detta av en enda grund – att vi råkar vara födda i olika delar av vår värld. Det är inte värdigt en demokrati som vår att göra skillnad på människor.”

Om Sverigedemokraterna inte vore rasister, som de brukar påstå, skulle de inte ha blivit så provocerade av biskopens demokratibudskap. Alla lobbyister som vill påverka riksdagens beslut under innevarande mandatperiod har därmed fått ytterligare ett skäl att noga fundera igenom hur pass viktig principen om alla människors lika värde är för dem själva.

Henrik Westander
Patrik Westander
Pr-byrån Westander

Debattartiklar 2010

Visa fler