Satsa på kollektiv bonus – lika för alla

Kollega.se den 10 augusti 2010

Fyra av fem vd:ar i svenska storföretag kritiserar sina egna bonussystem, enligt en ny undersökning från Unionen. Framför allt anser de att kortsiktigheten är ett problem. En lösning vore att byta ut dagens vd-bonus mot en kollektiv bonus – lika för alla anställda.

Nu är det dags för många svenskar att gå tillbaka till arbetet efter semestrarna. Många kommer tillbaka till jobb inom den växande tjänstesektorn. Och många arbetar på företag där bara vd eller företagsledningen omfattas av företagets bonussystem. Samtidigt är många vd:ar kritiska till sina egna bonussystem.

För några veckor sedan presenterade fackförbundet Unionen en ny undersökning där fyra av fem vd:ar i svenska storföretag kritiserar sina egna bonussystem. Den vanligaste kritiken är att bonusen styr mot alltför kortsiktiga mål. Unionen efterlyser ett långsiktigt agerande bland svenska företag och efterfrågar samtidigt mer kunskap och en fördjupad diskussion om bonussystem.

På pr-byrån Westander har vi bara positiva erfarenheter av vårt eget kollektiva bonussystem – transparent och lika för alla anställda – som årligen omfattar 40 procent av rörelseresultatet. En kollektiv bonus skapar just den långsiktighet som efterfrågas – både av näringslivets toppchefer och av fackförbund.

Därför vill vi dela med oss av de tre viktigaste argumenten för ett kollektivt bonussystem, inte minst i ett tjänsteföretag:

1. Kollektiv bonus ökar de anställdas intresse av att företagets lönsamhet är god.
2. Kollektiv bonus uppmuntrar till lagarbete, minimerar intern konkurrens och bidrar till att företagets samlade kompetens utnyttjas maximalt i varje arbetsmoment.
3. Kollektiv bonus sänder positiva signaler, underlättar rekrytering och minskar personalomsättningen.

Alla tjänar på ett kollektivt bonussystem. Det ägarna förlorar kortsiktigt får man tillbaka långsiktigt. Fler företag borde överväga att införa kollektiv bonus – lika för alla anställda.

Janna Sundewall, enhetschef
Patrik Westander, vd
Pr-byrån Westander

Debattartiklar 2010

Visa fler