SD-beslutet hedrar Svenska pr-företagen

Dagensmedia.se den 5 oktober 2015

Fler företag och organisationer borde göra som Svenska pr-företagen och avråda från kontakter med SD. Fler borde opinionsbilda mot främlingsfientlighet och för den tillit som är en nyckel till ett välfungerande samhälle. Det skriver Frida Blom och Patrik Westander på pr-byrån Westander.

Sverigedemokraterna ”rör sig utanför de normer och värderingar som ska prägla ett öppet samhälle”. Så motiverar Svenska pr-företagen sitt styrelsebeslut att avråda från kontakter med SD. ”Vi har ett ansvar för att Sverige ska vara ett öppet land utan främlingsfientlighet”, säger branschorganisationens ordförande Pontus Nyström i en intervju i Dagens Opinion.

Svenska pr-företagens beslut är ett föredöme för hela kommunikationsbranschen, helt i linje med den gyllene regeln: ”Behandla andra som du själv vill bli behandlad.” Denna mänsklighetens främsta etikregel, som återfinns inom de flesta religioner och andra filosofiska och etiska läror, bidrar till att skapa tillit och samhällsnytta.

Den statsvetenskapliga forskningen visar hur viktigt det är att värna förtroendet människor emellan. Tillit är en nyckel till ett välfungerande samhälle. Människor kan då lägga sin energi på produktivt samarbete i stället för att lägga tid och kraft på att skydda sig mot att bli lurade. Och Sverige är ett land präglat av mellanmänsklig tillit.

Enligt det globala forskningsprojektet World Values Survey är vi inte alls landet Lagom utan tvärtom det extrema landet Annorlunda. En klar majoritet av svenskarna håller med om påståendet att det går att lita på folk i allmänhet. Vi har högst tillit i världen till personer vi aldrig träffat tidigare, till personer med annan religion och till personer av annan nationalitet.

Svenskarna är i dag betydligt mer oroade för växande främlingsfientlighet än för ökad invandring. Vi vet att vi behöver invandringen för att klara den demografiska förändring som Sverige nu genomgår med en allt äldre befolkning. Vi måste bli fler som försörjer alla pensionärer och fler som arbetar i äldreomsorgen.

Sju av tio svenskar är däremot med all rätt oroliga för ökad främlingsfientlighet, enligt DN/Ipsos senaste mätning. Främlingsfientlighet gör Sverige till ett sämre land för oss alla. Främlingsfientligheten underminerar förtroendet människor emellan, skapar konflikter och leder till ett slöseri med kompetens.

Fler företag och organisationer borde göra som Svenska pr-företagen. Fler borde opinionsbilda mot främlingsfientlighet, för ett öppet Sverige och för den mellanmänskliga tillit som håller samman vårt samhälle.

Frida Blom
Patrik Westander
Pr-byrån Westander

Debattartiklar 2015

Visa fler