Sidouppdrag bör redovisas

Journalisten den 19 februari 2008

Vi har bidragit till ytterligare misstro mot journalisterna genom att underförstått påstå att etiska regelverk är omöjliga att följa. Det skriver Karin Sjöberg i en replik på vår debattartikel ”Journalisterna bör redovisa sina arbetsmetoder” (Journalisten 32/07).

Vi är i själva verket varma anhängare av tydliga etiska regelverk, och beklagar om vårt budskap kan tolkas så. Vad vi argumenterar för är att alla journalister bör redovisa sidouppdrag som kan påverka deras integritet och lojalitet.

Karin Sjöberg påpekar att färre journalister och ett allt högre arbetstempo på redaktionerna har bidragit till en maktförskjutning till PR-byråers och tankesmedjors fördel. Att journalisternas makt därmed är beskuren. Vi håller med och hoppas att denna destruktiva trend upphör. Ju mer granskande resurser medierna har, desto bättre.

Den bransch vi representerar blir allt starkare och vi är överens med Karin Sjöberg om att det är ett demokratiskt problem. Långt ifrån alla har råd att anlita en PR-konsult. Medierna kan begränsa PR-konsulternas makt genom att bredda kunnandet om hur nyheterna skapas. När folkhälsans företrädare har lärt sig hur medierna arbetar kan de synas lika effektivt som det resursstarka alkoholbolaget. Det finns ingen motsättning mellan en sådan utveckling och mer personaltäta redaktioner.

Olle Schubert och Patrik Westander
Westander Publicitet & Påverkan

Debattartiklar 2008