Socialdemokrater – vänd inte Almedalen ryggen!

Aktuellt i Politiken den 31 juli 2006

Almedalsveckan är en svårkontrollerad politisk cirkus, men dess öppenhet förtjänar beröm. Lämnar socialdemokraterna Almedalen försvagas svensk demokrati.

Ju fler idéer som möts i politikens smältdegel, desto mångsidigare blir samhällsdebatten. Ju fler som lobbar öppet, desto bättre blir beslutsunderlaget. Men öppen lobbying är bara relevant om det finns en mottagare. Om socialdemokraterna eller andra betydande partier lämnar Almedalen, tappar veckans öppenhet snabbt sitt värde.

Socialdemokraterna uppges vilja starta alternativ till Almedalen, till exempel i Åre under tidig vår. Ju fler fora som skapas för öppen lobbying och ömsesidigt meningsutbyte, desto bättre för demokratin. Särskilt positivt är det om det sker i flera delar av landet, under olika tider av året. Men om socialdemokraterna vill ersätta sitt engagemang i Almedalen med egna, mer lättkontrollerade evenemang på orter dit färre organisationer tar sig, på årstider då det spontana mötet lätt uteblir, då försvagas svensk demokrati.

I Almedalen kan den lilla konsumentorganisationen synas och höras lika bra som det multinationella storföretaget. Folkhälsans företrädare kan uppmärksammas lika väl som tobaksbolaget. Improviserade möten sker mellan väljare och valda, uppgörelser sluts mellan majoritet och opposition.

Om detta vore vardagsmat i svensk politik, skulle socialdemokraternas tankar om att lämna Almedalen endast vara ett hot mot Gotlands turistnäring. Men eftersom Almedalsveckans öppenhet är unik för svensk politik, tar hela demokratin ett kliv bakåt om det största partiet uteblir.

Socialdemokraterna har rätt i att inte vara helnöjda med Almedalsveckan eller fenomenet politisk påverkan. Men i stället för att utebli, bör de ta initiativ till att strama upp reglerna. Riksdagen bör kräva öppenhet av lobbyister, liksom EU-parlamentet och USA:s kongress. Då minskar risken att politiker, myndigheter, media och andra förs bakom ljuset av intressen de aldrig ser skymten av.

Socialdemokraterna utsätts för många uppvaktningar i Almedalen och i andra sammanhang, många av dem slöseri med tid för båda parter, andra mindre fokuserade än de skulle kunna vara. Men svaret bör inte vara att dra sig undan och minska kontaktytan. Tvärtom bör fler uppmuntras att ta politiska kontakter. Problemet är ju inte de som lobbar, utan alla de som inte lobbar!

Sjösätt ett arbete för att fler ska kunna påverka bättre, med minskat tidsspill för politiker, tjänstemän och påtryckare. Låt riksdagen hålla kurser i hur man bäst bistår med information och underlag. Eller gör det själva, i socialdemokraternas regi!

Om socialdemokraterna vänder Almedalen ryggen, blir resultatet minskad öppenhet och färre kontaktytor mellan intresseorganisationer, företag och politiker. Vill de däremot bidra till att ytterligare demokratisera och effektivisera Almedalsveckan, så är den svenska demokratin en klar vinnare.

Mattias Goldmann
Eva Corp
Westander Publicitet & Påverkan

Debattartiklar 2006