Staten bör agera för kollektiva bonusar

Dagens Industri den 25 april 2009

Bonusdebatten rasar – entydigt för eller emot. Den breda allmänheten och regeringen rasar mot näringslivets ”girighet”, medan bonuskramande toppdirektörer och vissa näringslivsbedömare rasar mot regeringens ”populism”. Regeringen har nu beslutat att allas våra pensionspengar, som förvaltas av de statliga AP-fonderna, ska användas som ett instrument för att motverka bonusar i näringslivet.

”Det är inte rimligt att man tjänar lika mycket oavsett vad man presterar”, protesterar Ericssons koncernchef Carl-Henrik Svanberg i Dagens Industri. Och nog kan detta ses som ett inspel till en seriös diskussion om bonussystemens utformning. Statsminister Fredrik Reinfeldt är också inne på en mer nyanserad bonuskritik när han menar att bonus är ”mer befogat när det täcker alla i ett företag”.

På pr-byrån Westander har vi bara positiva erfarenheter av vårt eget kollektiva bonussystem – transparent och lika för alla anställda – som årligen omfattar 40 procent av rörelseresultatet. Därför vill vi dela med oss av de tre viktigaste argumenten för en kollektiv bonus, inte minst i ett kunskapsföretag.

1. Bonus skapar lönsamhetsfokus. Med en kollektiv bonus ökar de anställdas intresse av att lönsamheten är god – oberoende av konjunkturläget. Möjligen kan vissa aktieägare skrämmas av att också ett litet företag som Westander sedan 2002 använt totalt 11,9 miljoner av företagets vinstmedel till bonusar, men vi har också varje år varit ett lönsamt företag. Och vi är en stabil arbetsgivare för våra anställda i tider av lågkonjunktur.

2. Bonus uppmuntrar till lagarbete. När företagets samlade verksamhet minskar i lågkonjunkturen, så ökar risken för en intern konkurrens. Konsekvensen är utebliven gruppdynamik och att företagets bästa tillgängliga kompetens inte utnyttjas för varje arbetsmoment, vilket begränsar kundnyttan. Westanders bonussystem är en stabiliserande motkraft som uppmuntrar till lagarbete.

3. Bonus sänder positiva signaler. En bonus kan bli lite eller inget värd i en lågkonjunktur, men beslutet sänder positiva signaler för framtiden. Ett kollektivt bonussystem underlättar snabb rekrytering när konjunkturen vänder och minskar personalomsättningen i en högkonjunktur. Den medarbetare som jobbat på Westander under hela konjunkturcykeln 2002-2008 har fått cirka 750.000 kronor i bonus. Det har rimligen bidragit till vår relativa stabilitet i en bransch präglad av hög personalomsättning.

Alla tjänar på ett kollektivt bonussystem. Det aktieägarna kortsiktigt ger upp av vinstmedel vinner man tillbaka långsiktigt. De statliga AP-fonderna ska förstås motarbeta felaktigt utformade bonusar, som kan leda till en sämre resursutveckling för företagen. Men lika självklart är att staten, som den i särklass största ägaren på börsen, i stället bör agera för kollektiva bonussystem – med en bonus som är lika för alla anställda i företaget.

På så vis kan AP-fonderna bidra till att skapa det ”progressiva näringsliv” som Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann nyligen efterlyste på SvD Brännpunkt: Ett näringsliv som står för långsiktighet och ansvarstagande och hjälper till att ta Sverige ur den ekonomiska krisen.

Henrik Westander
Patrik Westander
Pr-byrån Westander

Debattartiklar 2009

Visa fler