Ta chansen till politisk påverkan i Almedalen

Gotlands Tidningar den 23 juni 2008

Almedalsveckan är ett gyllene tillfälle för alla som vill lära sig hur man påverkar politiken. De som lyckas bäst anpassar sina budskap till dem de vill påverka – och ser till att leverera lösningar i stället för problem. Åk till Almedalen du också och studera hur politisk påverkan går till! Chansen att du träffar någon av de två riksdagsledamöterna från Gotland borde vara god.

Den 6 juli inleds Almedalsveckan i Visby och därmed fyller Sveriges största politiska cirkustillställning 40 år. Där samlas en osannolik röra av politiker, journalister, organisationer, företag, lobbyister och tyckare av alla sorter.

Många känner en spontan motvilja mot lobbyism. Tråkigt nog är det delvis befogat – resursstarka företag och organisationer som påverkar i det fördolda är utan tvivel ett demokratiskt problem.

Som proffslobbyister är vårt sätt att hantera problemet för det första att alltid öppet redovisa våra lobbyinguppdrag. För det andra vill vi dela med oss av våra kunskaper och arbetsmetoder till så många som möjligt. Problemet är nämligen inte de som försöker övertyga politikerna om hur man kan skapa ett bättre samhälle, utan alla som inte gör det.

Almedalsveckans lobbying sker inför öppen ridå – man ser vad olika parter står för och hur de argumenterar. Veckan är därmed inte bara ett tillfälle att påverka politiska beslut, det är dessutom ett utmärkt tillfälle för kompetensutveckling på området.

För det räcker inte med att bara bjuda på gratismat och hoppas på uppmärksamhet. Effektiv påverkan förutsätter, förutom kunskaper i sakfrågan och de politiska processerna, en förståelse för hur budskapen uppfattas av mottagarna.

Vi genomförde nyligen en undersökning som visar att bara en av tio riksdagsledamöter anser att lobbyister lägger fram förslag som är i linje med deras eller partiets åsikt. Bara fyra av tio ledamöter tycker att lobbyisterna är ”väl insatta” i respektive partis åsikter. ”Lobbyister bör vara bättre pålästa”, är en sammanfattande åsikt.

Effektiv påverkan förutsätter kunskaper om mottagarens argument. En annan viktig utgångspunkt är att avstå från att formulera ”krav på åtgärder”. Leverera i stället lösningar på de problem som politikerna har lovat att åtgärda. Kanske bidrar dina förslag till deras målsättning – exempelvis ökad sysselsättning, minskad segregation, kortare vårdköer eller en bättre skola?

Med 82,9 procents deltagande i det senaste riksdagsvalet ligger det demokratiska Sverige bra till i en internationell jämförelse. Motsvarande andel för Gotlands län var 82,6 procent, vilket innebär en tolfteplats när det gäller valdeltagande bland de 21 länen.

Men det är trots allt mellan valen som alla viktiga beslut i olika sakfrågor fattas. Så gör om möjligt en studieresa till Almedalen den andra veckan i juli. Alla partiledare kommer dit, och förhoppningsvis träffar du även någon av de två riksdagsledamöterna från Gotland. Ju fler som vet hur man lobbar – och ju fler som gör det öppet – desto bättre beslutsunderlag får våra politiker!

Olle Schubert och Karin Widengren
Konsulter på pr-byrån Westander

_______________________

Fem tips inför Almedalen:

1. Mingla gärna – men ha en plan. Den effektiva nätverkaren bokar möten i förväg.

2. Ha koll på gästlistorna. Gå igenom programmet och gör en lista på de personer du vill knyta kontakt med inför framtiden.

3. Repetera ditt budskap. Om du träffar en viktig beslutsfattare har du en halv minut på dig att framföra det allra viktigaste.

4. Räck upp handen. Presentera dig, och ställ första publikfrågan. Inkludera ditt budskap i frågan.

5. Håll Gotland rent. Sprid inte broschyrer planlöst omkring dig. Fokusera på slagkraftiga budskap och personliga möten.

Debattartiklar 2008