Tre frågor till JKL:s vd

Dagens Media den 3 mars 2010

Pr-byrån JKL:s vd Anders Lindberg uppskattar inte att Westander i ett par debattinlägg (bland annat i Aftonbladet 20 december 2009) kritiserar Sveriges tidigare statsminister Göran Persson. Kritiken handlar om att Göran Persson blandar ihop sina roller som professionell lobbyist och tidigare statsminister när han opinionsbildar för JKL:s uppdragsgivare i försvarsindustrin.

”Vi ser det som ett pr-grepp”, säger Anders Lindberg till nyhetsbrevet Veckans Brief. Och Westanders öppenhetspolicy kommenterar han så här: ”Oavsett vad Westander kallar det, så försöker de använda sina kunder till att göra pr.”

När det gäller lobbyinguppdragen så ställer vi tydliga öppenhetskrav. Westanders mest grundläggande öppenhetskrav är detta: Vi berättar alltid vem eller vilka vi företräder då vi kontaktar en tredje part – till exempel en journalist eller en beslutsfattare – i syfte att påverka denna tredje part.

Denna öppenhetspolicy kan jämföras med hur Anders Lindberg i Aftonbladet (29 november 2009) besvarar två konkreta frågor om vår tidigare statsministers nya roll som professionell lobbyist på JKL:

”Kan Persson få betalt för att exempelvis skriva debattartiklar?
– Det svarar jag inte på.
Kan han gå ut och kommentera saker i media som betald konsult?
– Jag vill inte svara på den frågeställningen.”

Det mest långtgående öppenhetskravet i pr-branschföreningen Precis normsamling är märkligt nog detta: ”I en aktiv kontakt med tredje part i ett enskilt ärende – till exempel en journalist eller en beslutsfattare – bör dock pr-konsultföretaget på anmodan redovisa vem uppdragsgivaren är” (mina kursiveringar).

Branschnormerna väcker åtminstone tre konkreta frågor. Det vore intressant om Anders Lindberg, som vd för ett av Precis största och mest framgångsrika medlemsföretag, i en öppen och ärlig debatt ville förklara JKL:s ställningstagande i dessa frågor.

Fråga 1. Varför bara ”bör” – när syftet med kontakten är att påverka tredje part, varför gäller då inte att JKL ”ska” redovisa uppdragsgivaren?

Fråga 2.
Varför bara ”på anmodan” – varför ska den kontaktade personen aktivt behöva fråga vem som är uppdragsgivare?

Fråga 3.
Finns det något rimligt skäl till att en kontaktad politiker, journalist eller tjänsteman inte ska få veta vems intresse JKL företräder?

Patrik Westander, pr- och lobbyfirman Westander

Debattartiklar 2010

Visa fler