Tre frågor till Precis ordförande

Dagensmedia.se den 27 april 2009

I kväll händer något banbrytande i pr-branschen. Svenska PR-företagen har tagit initiativ till en debatt om ”etik, moral och öppenhet” och följer på så vis upp ordföranden Karin Ponténs debattinlägg i Dagens Media den 12 februari: ”En öppen pr-bransch nödvändig”.

Den äldre och större pr-branschföreningen Precis deltar också i kvällens panel. Det gör en branschdebatt om öppenhet ännu mer intressant. Precis så kallade branschnormer är nämligen inriktade på att skydda, snarare än att motverka, pr- och lobbyfirmornas hemlighetsmakeri.

Det mest långtgående öppenhetskravet i Precis normsamling är häpnadsväckande nog detta: ”I en aktiv kontakt med tredje part i ett enskilt ärende – till exempel en journalist eller en beslutsfattare – bör dock pr-konsultföretaget på anmodan redovisa vem uppdragsgivaren är” (våra kursiveringar).

Branschnormerna väcker åtminstone tre konkreta frågor, som vi hoppas att Precis ordförande Hans Gennerud kommer att besvara i kvällens debatt:

Fråga 1. Varför bara ”bör” – när syftet med kontakten är att påverka tredje part, varför gäller då inte att pr-byrån ”ska” redovisa uppdragsgivaren?

Fråga 2. Varför bara ”på anmodan” – varför ska den kontaktade personen aktivt behöva fråga vem som är uppdragsgivare?

Fråga 3. Finns det något rimligt skäl till att en politiker, journalist eller tjänsteman inte ska få veta vems intresse en lobbyist företräder?

Debattens vågor går höga inom pr-branschen när det gäller öppenheten, vilket med all önskvärd tydlighet också framgår av en artikel i Dagens Media den 25 april 2008. Enligt artikeln diskuterades frågan på Precis årsmöte förra året verkligen på konkret detaljnivå, nämligen om ”bör” skulle bytas ut mot ”ska”.

Men det blev inte så. I samband med kvällens debatt hoppas vi ändå att pr-branschföreningen Precis nu höjer blicken och börjar ta samhällsansvar. För att värna om den öppna demokratiska processen behövs en tillräckligt långtgående och allmänt accepterad uppförandekod för professionella lobbyister.

Ett första steg i riktning mot öppenhet vore att ta reda på vilka öppenhetskrav de politiska beslutsfattarna vill ställa på oss professionella lobbyister. Precis borde därför skicka organisationens ”branschnormer” för lobbyverksamhet på en allmän och offentlig remissrunda till riksdagspartierna.

Vågar Precis och föreningens ordförande Hans Gennerud be de politiska partierna att skriftligen yttra sig över normerna och sedan offentliggöra resultatet?

Birger Östberg
Patrik Westander
Pr-byrån Westander

Debattartiklar 2009

Visa fler