Välkommen till nya jobbet, Persson!

Dagensmedia.se den 1 augusti 2007

På pr-byrån Westander har vi länge efterlyst fler nytänkande pr-branschkollegor som kan stärka branschens anseende och bidra till marknadstillväxten. När du nu den 1 augusti börjar ditt nya jobb som pr-konsult och lobbyist vill vi därför dela med oss av fem praktiska tips:

Var stolt över ditt yrkesval. I ditt avskedstal på s-kongressen i mars i år kritiserade du lobbyisterna, dina blivande branschkollegor: ”Lobbyisterna arbetar för det gamla. Framtidens lösningar har inga lobbyister.” Och när ditt nya karriärval presenterades i början av maj underströk du enligt TT nogsamt att du ska ”vara rådgivare åt företag, inte lobbyist”. Du behöver inte hymla om saken! Var i stället stolt över att du som lobbyist har goda möjligheter att fortsätta påverka samhällsutvecklingen i positiv riktning.

Driv dina egna hjärtefrågor. Du har ju redan deklarerat att du inte kommer att kompromissa med din politiska övertygelse. Det är bra. Självklart ska du inte sluta att arbeta för det gröna folkhemmet. Strunta i pr-branschföreningen som i sina normer varnar för ”överdriven identifikation med uppdragsgivaren” och skriver att pr-byråer ”har i regel inget eget intresse i de frågor som de driver för uppdragsgivares räkning”. Det hedrar dig att du har alltför starka värderingar för att vilja sälja dig som legoknekt till högstbjudande.

Hjälp också de resurssvaga. Det främsta demokratiska problemet är inte de som lobbar, utan alla de som inte lobbar. När till exempel vapenindustrin skickligt uppvaktar politikerna, så behövs fredsaktivisternas lobbying som motvikt – och professionella lobbyisters timtaxor kan inte betalas av alla. På Westander tar vi 1.600 kronor i timmen och ditt arvode är säkert ännu högre. Men du kan förslagsvis bidra till demokratiutveckling genom att lobba för att riksdagen ska starta en gratis utbildning i politisk påverkan!

Lobba för öppen lobbying. Enligt en Sifoundersökning beställd av Westander anser hela 74 procent av svenskarna att riksdagen bör kräva av pr- och lobbyfirmor att de öppet redovisar sina lobbyinguppdrag. Med tanke på din bakgrund som statsminister och Sveriges främsta opinionsbildare tror vi inte att det kommer att räcka med att du redovisar dina egna lobbyinguppdrag. Din bakgrund förpliktigar till mer omfattande ställningstaganden än så för att visa att du respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Den ger dig också exceptionellt goda möjligheter att lyfta debatten om öppenhetskrav på lobbyverksamheten.

Fortsätt debattera lobbying. På s-kongressen i Sundsvall 1997 ställde du flera relevanta frågor i ditt tal: ”Hur är det egentligen med de lejda opinionsbildarna, de som ena dagen säljer sina tjänster till ett företag, andra dagen till ett politiskt parti? Vad är egentligen lobbying? Hur ser den ut, hur fungerar den? Blir beslutsfattare manipulerade och förda bakom ljuset? Det är viktiga frågor i en demokrati.” Inom kort kommer du att ha djupa insikter i pr-branschen som gör det möjligt för dig att ställa ännu fler viktiga frågor kring lobbying och demokrati.

När du nu själv blir lobbyist kommer du säkert att nyansera din negativa syn på oss som en bakåtsträvande yrkeskår. Du kommer att upptäcka att det är med lobbyister som med politiker, journalister och alla andra yrkeskategorier – det finns både dåliga och bra. Du bestämmer själv vilken typ av lobbyist du vill vara. Välkommen till pr-branschen!

Henrik Westander
Patrik Westander
Lobbyister på Westander Publicitet & Påverkan

Debattartiklar 2007