Varför inte låta pr-kunden bestämma?

Dagens Media den 25 maj 2005

Branschpressen har uppmärksammat att pr-byråer ibland sitter på flera stolar samtidigt, utan att detta är godkänt av uppdragsgivarna. I Dagens Media nummer 9/2005 försvarar representanter för pr-branschföreningen Precis att pr-byråer ökar byråintäkten genom att samtidigt företräda konkurrerande uppdragsgivare och motstridiga intressen.

Precis normer säger att uppdragsgivarna ska informeras, det vill säga inte nödvändigtvis godkänna det konkurrerande uppdraget, samt att konkurrerande uppdrag ska hållas åtskilda ”så att hemlig information hålls inom arbetsgrupper”. Men faktum är att de flesta av Precis medlemmar är mindre företag med färre än tio anställda. Då är det inte så lätt att ha vattentäta skott mellan arbetsgrupper.

Pr-branschföreningens mångordiga försvar av möjligheten att samtidigt företräda diametralt motsatta intressen är tyvärr konsekvent med normernas skrivning att pr-byråer ”har i regel inget eget intresse i de frågor som de driver för uppdragsgivares räkning”. Precis normer innebär att legoknekteriet sätts i system på ett sätt som varken säkerställer konsulternas arbetsglädje eller garanterar kundnyttan.

”Uppdragsgivarna själva bör också vara informerade och känna att de tjänar på arrangemanget” avslutar pr-branschföreningen sitt debattinlägg. Varför inte helt enkelt låta kunderna själva avgöra den saken och godkänna uppdraget? Vad händer annars med den avtalsbundna pr-kund som inte kan acceptera att byrån också ska hjälpa konkurrenten eller motståndarsidan?

Debattörerna förklarar att pr-branschen nu lämnat ”reklamens exklusivitetstradition” eftersom ”branscherna har olika förutsättningar”. Reklamförbundet å sin sida lämnar följande korta, tydliga och kundfokuserade rekommendation för samarbetet mellan kund och byrå: ”Byrån förbinder sig att inte arbeta med konkurrerande produkter/tjänster under samarbetet utan kundens medgivande.”

Varför vill inte Precis göra som Reklamförbundet och låta kunden få det sista ordet i saken?

Patrik Westander
vd, Westander Publicitet & Påverkan

Debattartiklar 2005