Vitalisera demokratin med sociala medier

Länstidningen Södertälje den 7 juli 2011

I dag använder hälften av svenskarna Facebook. Det motsvarar fler än en miljon personer bara i Stockholms län. Fler kommuner bör ta tillvara fördelarna med att nå sina invånare via sociala medier.

I en ny undersökning som pr-byrån Westander har gjort bland kommunerna i Stockholms län uppger 15 av 17 svarande kommuner att de använder Facebook.

Sex av dem anger att de uppdaterar sidan minst en gång om dagen. I hela landet är det 64 procent av kommunerna som anger att de använder Facebook. Facebook och andra sociala medier är inte bara ett sätt att kommunicera med vänner och bekanta. Det kan liknas vid ett stort och öppet åsiktstorg, där man kan byta argument och erfarenheter med varandra.

De politiska partierna samt många företag, organisationer och myndigheter har insett det och använder sociala medier för att kommunicera med väljare, kunder och medborgare. Våra tips om sociala medier kan kokas ner till följande fem övergripande råd till kommuner som vill nå sina invånare via nya kanaler:

1. Testa er fram. Som med alla nya kommunikationssätt tar det tid att hitta rätt, både vad gäller ämnen, ton och omfattning. Det enklaste är att bara börja och testa sig fram. Kom ihåg att sociala medier är till för dialog, inte för enkelriktad informationsspridning.

2. Klargör ambitionen. Bestäm vilket mål ni har med er närvaro i sociala medier. Gör klart varför ni ska använda sociala medier, hur er närvaro ska se ut, vem som ska utföra arbetet internt samt när och hur ofta ni ska kommunicera.

3. Se sociala medier som ett komplement. Sociala medier ersätter inte personliga möten, telefonsamtal och öppna dörrar till kommunhuset. Det behöver finnas flera olika sätt att både kunna göra sin röst hörd och få den information man efterfrågar.

4. Var öppna och dela med er. Använd gärna de gratistjänster som finns på nätet för att dela med er av intressant material som presentationer, rapporter och filmklipp. Privatpersoner hittar sällan till pressrummet på webbplatsen.

5. Var lyhörda och lyssna. För att fatta genomtänkta beslut behöver politiker mångsidiga beslutsunderlag. Ju fler företagare, idrottsföreningar, föräldrakooperativ och privatpersoner som bidrar med förslag och argument, desto bättre blir beslutet.

Sociala medier bidrar till att vitalisera demokratin. När möjligheten att ställa en fråga eller ge ett förslag bara är ett klick bort är det enklare att gå från tanke till handling. Dessutom kan fler ta del av synpunkterna eftersom webben är tillgänglig och öppen för alla.

Alla landets kommuner bör tillvarata de sociala mediernas möjligheter att utveckla dialogen med invånarna. Ju fler som ges möjlighet att uttrycka sin åsikt, desto bättre beslutsunderlag får våra politiker.

Mikael Persson
Johanna Look
pr-konsulter på byrån Westander

Debattartiklar 2011