Klimatkommentaren ersätter Veckans klimatnyheter

Veckans Klimatnyheter föddes 2010, när klimatbevakningen i traditionella medier var otillräcklig. Dessbättre ser det helt annorlunda ut i dag. Westander Klimat och Energi lägger därför ner Veckans klimatnyheter – och börjar i stället kommentera och analysera utvecklingen på klimatområdet.

Häromdagen kom nyheten att Greta Thunberg ska bli Dagens Nyheters chefredaktör för en dag. Bakgrunden är att DN identifierat att man behöver skapa en ännu bättre klimatbevakning och att tidningen kan lära sig en del av Greta Thunberg.

Pr-aktiviteten att låta Greta Thunberg ta över som chefredaktör för en dag har gett DN mycket uppmärksamhet. Det är bra och lyfter frågan om inte fler traditionella medier behöver vässa sin klimatbevakning ytterligare. Dessutom kan det stärka DN:s varumärke.

Men pr-aktiviteten riskerar även att försvaga tidningens varumärke. Frågor som dyker upp: Har inte en tidning som DN tillräckligt bra redaktörskap för att kunna bevaka klimatkrisen? Hur påverkas DN:s oberoende nyhetsjournalistik av att man låter en aktivist vara redaktör? Det är relevanta frågor, en bra pr-aktivitet bygger förtroende och får aldrig handla om att enbart skapa uppmärksamhet.

Det är bra och viktigt att DN kommer satsa ännu hårdare på att bevaka klimatkrisen och att man berättar om det. Det är dessutom klokt att ta hjälp av pålästa personer för att få utifrånperspektiv, där kan Greta Thunberg bidra. Vi på Westander Klimat och Energi ser fram emot att DN lyfter sin klimatrapportering ytterligare en nivå.

I en krönika där DN:s chefredaktör Peter Wolodarski förklarar initiativet skriver han: ”På senare år har jag flera gånger förbannat mig själv för att jag inte tidigare tog klimatet på större allvar.”

Peter Wolodarski är på inget sätt ensam i mediebranschen om att inte i tid ha tagit klimatkrisen på tillräckligt allvar. Ett exempel gavs i ett avsnitt av podden Mattsson Helin för sex–sju år sedan. De dåvarande chefredaktörerna för Expressen och Aftonbladet, Thomas Mattsson respektive Jan Helin, förde då ett resonemang som gick ut på att klimatfrågan är så komplex och långdragen att dagstidningar inte kan bevaka den löpande.

År 2010 började Westander Klimat och Energi ge ut Veckans klimatnyheter just eftersom de traditionella mediernas klimatbevakning inte räckte till. Under en period inför det misslyckade klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 fanns goda ansatser till en professionell klimatbevakning, men snart efter toppmötet sjönk ambitionsnivån igen.

Nu ser det, som väl är, helt annorlunda ut. Tidningar som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagens industri har höjt kvaliteten i sin klimatbevakning rejält, liksom SVT och Sveriges Radio. Flera mediers klimatbevakning är så bra att vi med glädje överlämnar den åt dem.

Något som dock kan utvecklas ytterligare är analyserna – och visionerna. Att inte bara rapportera det senaste i klimatfrågan, utan också förklara och ge en bild av det fossilfria samhälle som håller på att byggas upp. Här vill vi bidra.

I 15 år har vi på Westander nu jobbat aktivt med att hjälpa företag och organisationer som vill möta klimatkrisen och bidra till omställningen. Det innebär att vi har djupa insikter om vad som händer på klimat- och energiområdet. De kunskaperna vill vi sprida och därför kommer vi att återkommande kommentera de viktigaste trenderna och händelserna på klimatområdet. Välkommen att fortsätta ta del av våra klimatkommentarer.

Daniel Hirsch,
redaktör Klimatkommentaren och pr-konsult Westander Klimat och Energi

Klimatkommentaren 2020