Väljarna vill ställa om – men vill partierna det?

Sex av tio svenskar säger ja till ett vardagsliv utan fossila bränslen inom tio år, enligt en ny Sifoundersökning från Westander Klimat och Energi. Endast två väljargrupper säger nej till att ställa om: Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas väljare. En majoritet av de som röstar på Moderaterna vill ställa om, samtidigt som partiet förespråkar sänkt bensinskatt.

– Själva poängen är inte att förändra vår livsstil. Poängen är att förändra de saker som vållar utsläppen.

Så svarade Moderatledaren Ulf Kristersson i SVT Agendas partiledardebatt för en dryg månad sedan, när han fick frågan om vad vi kommer att behöva förändra i vår livsstil för att klara klimatutmaningen. Moderaterna vill att bensinskatten ska sänkas med en krona. Partiets skattepolitiska talesperson Niklas Wykman har talat om att ”slopa skattechocken på bilen”, eftersom det rör sig om symbolpolitik som ”gör livet surt för vanligt folk”.

Men partiets väljare verkar ha en delvis annorlunda syn på frågan. I vår Sifoundersökning svarar 55 procent av Moderaternas väljare att de kan tänka sig ett liv utan fossila bränslen, även om det innebär uppoffringar. Siffrorna bygger på intervjuer med 1 000 svenskar, vilket innebär att urvalet för varje partis väljargrupp är för litet för att vara statistiskt säkerställt. Men undersökningen visar på flera intressanta tendenser.

Bland Liberalernas väljare är stödet för omställning ännu större. 73 procent svarar i Sifoundersökningen att de vill leva fossilfritt. Men när partiledaren Nyamko Sabuni i partiledardebatten fick frågan om vad vi behöver förändra i vardagen för att klara klimatutmaningen svarade hon:

– Vi kommer att behöva ändra vår kost, men i övrigt finns det ingen anledning att förändra sättet att leva om vi bara fokuserar på rätt saker.

Centerledaren Annie Lööf hade en annan syn på frågan.

– Det verkar vara väldigt svårt för många härinne att prata om att det är klart att vi alla behöver förändra vårt sätt att tänka för att minska utsläppen och värna den biologiska mångfalden.

Klimathotet är akut och Sifoundersökningen visar att en klar majoritet av svenskarna vill ställa om. Mer än sex av tio svenskar säger ja till ett vardagsliv utan fossila bränslen inom tio år. Endast två väljargrupper säger nej till att ställa om: Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas väljare. Bland övriga partiers väljare tycks det finnas ett starkt stöd för att leva utan fossila bränslen – även om det innebär uppoffringar i vardagslivet.

Frågan är om partierna – inte minst Moderaterna – har underskattat väljarnas syn på hur viktig klimatfrågan är. Och om de missbedömt vad vi som väljare själva är beredda att bidra med för att klara klimatomställningen.

Mattias Areskog, pr-konsult Westander Klimat och Energi

Fakta: Så svarade partiernas väljare
Sifoundersökningen genomfördes under perioden 23 september till 4 oktober i form av en webbaserad undersökning. 1 000 personer besvarade följande fråga:

”Genom Parisavtalet 2015 enades världens länder om att den globala temperaturökningen bör begränsas till 1,5 grader. För att lyckas med det måste utsläppen av koldioxid halveras till senast 2030 och användningen av fossila bränslen måste minska dramatiskt. Det kan till exempel betyda att vi måste sluta använda bensin och diesel i våra bilar, att möjligheten att flyga begränsas och att vissa varor blir dyrare.

Kan du tänka dig ett vardagsliv utan fossila bränslen inom 10 år, även om det innebär uppoffringar för dig?”


Så här såg svaren ut, fördelade på de svarandes partitillhörighet (i procent):

Källa: Sifo/Westander Klimat och Energi

Klimatkommentaren 2020