10 tips för att odla en förändringskultur

Vi tror på disciplinerad uthållighet och ständig förändring. Patrik Westander, vd och medgrundare av pr-byrån Westander, delar med sig av tio tips om hur kunskapsföretagets ledningsgrupp kan främja förändring på arbetsplatsen.

Ständig förändring är en viktig del av den lönsamma snällhetskulturen på Westander. En stark förändringskultur bidrar till de anställdas kompetensutveckling och företagets konkurrenskraft. Vi vill erbjuda våra kollegor möjligheter till självförverkligande.

Utmaningen är att många av oss är vanemänniskor. Våra vanor och rutiner ger oss en känsla av trygghet och kontroll. Vi ser gärna förändring hos andra – och framför ibland detta på ett mindre konstruktivt sätt – men lämnar ogärna vår egen bekvämlighetszon.

Westanders utgångspunkt och förväntan är att alla vill utvecklas på jobbet. Här är våra tio tips om hur kunskapsföretagets ledningsgrupp kan främja förändring på arbetsplatsen.

1. Bevara värdegrunden

Arbeta hårt för att bevara företagets värdegrund. En stabil värdegrund som vägleder det dagliga arbetet skapar trygghet. Och ju tryggare vi känner oss, desto mer förändringsbenägna blir vi.

2. Förändra allt annat

Uppmuntra till förändring av allt utom syfte och värdegrund. Se till att arbetsmetoder, processer och rutiner utsätts för ett ständigt förändringstryck från medarbetare som vill förnya och förbättra.

3. Bygg en återkopplingskultur

Uppmuntra till ständig återkoppling, med såväl beröm som konstruktiv kritik. Lyft fram vikten av att alla anställda bidrar till kollegornas kompetensutveckling och företagets konkurrenskraft.

4. Inför nolltolerans mot gnäll

Acceptera inte gnäll. Det kan handla om svepande kritik utan tydlig mottagare, eller om kritik riktad mot enskilda bakom ryggen på dem. Gnällkulturen är problemfokuserad och saknar ansvarstagande.

5. Stärk stoltheten

Fira både små och stora framgångar. Bejaka stoltheten genom att slösa med beröm när kollegorna har gjort något bra. Ju stoltare och tryggare vi känner oss, desto mer förändringsbenägna blir vi.

6. Motverka nöjdheten

Var stolt och inte nöjd. Uppmuntra det kritiska förhållningssättet att nöjdhet leder till stagnation. Ingenting är så bra att det inte kan bli lite bättre. Alla ska ständigt vilja lite mer.

7. Prata om förändring

Prata alltid om förändring i positiva termer. Förändring har ett egenvärde, eftersom vi kan lära oss av eventuella misstag. Det är något vi väljer för att utvecklas, inte något vi påtvingas av omvärlden.

8. Var ett föredöme

Varje chef bör agera föredöme genom att dels ständigt förändra sina egna arbetsmetoder, dels ofta efterfråga förändring från kollegorna. Den här frågan är effektiv: ”Vad tänker du göra annorlunda?”

9. Lyft fram goda exempel

Uppmärksamma konkreta exempel på framgångsrik förändring. Vi påverkas alla av hur kollegorna beter sig på arbetsplatsen. Genom att lyfta fram goda exempel inspirerar ni fler att göra likadant.

10. Våga misslyckas

Skapa ett klimat på arbetsplatsen som tillåter misslyckanden. Då kommer kollegorna att dels våga göra saker annorlunda, dels lära av sina misstag. Se till att misslyckas ofta, snabbt och billigt.

Vi tror på disciplinerad uthållighet och ständig förändring. De senaste tio åren har Westander vunnit fler kundundersökningar än någon annan svensk pr-byrå.

Läs mer om vår heldagskurs Från gnällkultur till snällkultur.

/Patrik Westander

Nyheter 2017

Visa fler