10 tips om återkoppling

Vill du bli bättre på att återkoppla till dina kollegor? Frida Blom, kris- och ledarskapskonsult på Westander, delar med sig av tio handfasta tips om återkoppling.

Westander har under många år arbetat systematiskt med att bygga en god återkopplingskultur på arbetsplatsen. Vi tror att ständig återkoppling, såväl beröm som konstruktiv kritik, bidrar till kollegornas kompetensutveckling och stärker företagets konkurrenskraft.

I dag arrangerade vi en frukostklubb på temat Så bygger ni en återkopplingskultur. Vi inledde seminariet med en snabbenkät bland de över 70 deltagarna: ”Har din arbetsplats en god återkopplingskultur?” Bara en (!) person gav ett högt betyg på frågan.

Vad kan då en enskild medarbetare göra för att bidra till en god återkopplingskultur på arbetsplatsen? Här är Westanders tio praktiska tips:

1. Slösa med uppskattning

Beröm skapar stolthet, tillit och engagemang. Slösa därför med uppskattning till kollegor när de har gjort något bra. Ge minst fem gånger så många positiva kommentarer som kritik.

2. Ge beröm i plenum

Visa din uppskattning både enskilt och inför andra. Beröm också gärna en icke närvarande kollega inför en annan kollega. Då bidrar du till en kultur där alla pratar väl om varandra.

3. Var konkret i ditt beröm

Berätta om ett specifikt agerande eller en specifik prestation som du uppskattar hos din kollega, och om hur det får dig att känna. Konkret beröm är mer effektivt än allmänt glada tillrop.

4. Kritisera i enrum

Bidra till en kollegas kompetensutveckling genom att ge kritik i enrum – aldrig inför andra. Konstruktiv kritik är avsedd som en hjälp till kollegan.

5. Ge kritik snabbt

Framför om möjligt kritik i nära anslutning till den händelse du reagerat på. Dels finns händelsen då i färskt minne, dels avdramatiseras situationen av en snabb återkoppling.

6. Var saklig i din kritik

Kritisera aldrig en kollegas personlighet, utan beskriv i stället sakligt och konkret vad mottagaren har gjort eller sagt. Utelämna eventuell historik som du inte tidigare tagit upp.

7. Utgå från dig själv

Formulera din kritik utifrån din egen känsla inför kollegans agerande, vad som är viktigt för dig och vilken förändring du önskar. Tala bara för dig själv och undvik orden alla, man, alltid och aldrig.

8. Kompetensutveckla dig

Passa på att utveckla din egen kompetens som konstruktiv kritiker: ”Tyckte du att jag gav den här kritiken på ett bra sätt?” Då visar du både egen ödmjukhet och att du litar på kollegans omdöme.

9. Be om återkoppling

Det är jobbigt att ge konstruktiv kritik, och mycket enklare att låta bli. Bjud därför in till kritik: ”Vad gjorde jag bra den här gången? Vad kan jag göra ännu bättre nästa gång?”

10. Tacka, fundera och återkoppla

Tacka alltid för konstruktiv kritik. Fundera därefter igenom om du tycker att kritiken är berättigad eller inte. Återkoppla sedan om hur du vill agera framöver.

Läs mer om vår heldagskurs Från gnällkultur till snällkultur.

/Frida Blom

Nyheter 2017

Visa fler