5 pr-tips till fackförbunden

Vi tror att många fackförbund har stor potential att bli en starkare röst i samhällsdebatten. Camilla Björkman, tidigare samhällspolitisk chef på Jusek och specialiserad på utbildning och arbetsmarknad, delar med sig av fem konkreta pr-tips.

Fackförbundens gemensamma och grundläggande mål är schyssta villkor i arbetslivet. På så vis spelar de en viktig roll i samhället. Tillsammans med arbetsgivarförbunden skapar de spelreglerna på arbetsmarknaden.

Många fackförbund har samtidigt stor utvecklingspotential på ett specifikt område. De allra flesta kan bli betydligt bättre på att skapa publicitet kring sin verksamhet och bilda opinion för sina hjärtefrågor. Här är fem tips till fackförbund som vill delta i debatten:

1. Engagera medlemmarna

Ta reda på vad medlemmarna upplever som utmaningar. Genom att bli medlemmarnas röst bygger ni förtroende. Med hjälp av sociala medier kan medlemmarna dessutom bli bärare av fackförbundets verksamhet och de frågor ni driver.

2. Fokusera på några frågor

Fokusera på några få områden i taget och lägg upp en handlingsplan för arbetet. För att kunna arbeta effektivt måste ni dels våga välja bort frågor, dels förankra urvalet i hela organisationen. Ett strukturerat och långsiktigt arbete skapar förutsättningar för ett lyckat resultat.

3. Konkretisera samhällsproblemet

Lyft fram argument som visar på frågans allmänintresse. Argumenten bör underbyggas med offentlig statistik eller resultat från medlemsundersökningar. Skriv en rapport om sakfrågan på 5–10 sidor. Rapporten används sedan som bas för politikerkontakter och debattartiklar.

4. Presentera lösningar

För att få till förändringar behövs konstruktiva lösningar. Visa hur förslagen både gynnar medlemmarna och leder till en positiv samhällsutveckling. På så sätt hjälper ni politikerna att nå sina mål och fackförbundet blir en trovärdig och uppskattad aktör i debatten.

5. Använd alla kanaler

Lägg upp en tidsplan för publicitet och presentera resultat från undersökningar och nya beräkningar vid olika tillfällen och i alla kanaler. Använd ett huvudbudskap och återanvänd argumentation. Illustrera siffror och statistik med infografik för effektiv spridning i sociala medier.

Många fackförbund saknar helt eller har bara sporadiska samarbeten med en pr-byrå. Därmed går de också miste om det löpande pr-samarbetets struktur, driv och utifrånperspektiv.

På Westanders hemsida listar vi pr-byråer som omfattas av kollektivavtal, som en service till alla kunder som efterfrågar kollektivavtal.

Läs mer om våra tjänster inom arbetsmarknad.

/Camilla Björkman