5 tips för att stärka en lönsam snällhetskultur

Vi tror det är lönsamt att systematiskt bygga en snällhetskultur på arbetsplatsen. Birger Lycken, ansvarig för Westanders tjänster inom kommunikativt ledarskap, ger råd till en enskild medarbetare som vill bidra.

Snällhet är inte en personlig egenskap. Det handlar inte om mesighet, kravlöshet eller konflikträdsla. Snällhet handlar om att vilja andra väl. Det är ett aktivt val av förhållningssätt och tydligt handlingsorienterat.

När medarbetarna känner tillit och är hjälpsamma mot varandra blir samarbetet mer effektivt, kreativiteten ökar och kvaliteten blir högre. Vad kan en enskild medarbetare göra för att stärka snällhetskulturen på arbetsplatsen? Här är fem praktiska tips:

1. Säg hej till alla

Alla vill bli sedda. Hälsa på dina kollegor när ni träffas första gången under dagen. När alla pratar med varandra ökar tilliten, samhörigheten och kunskapen om kollegornas kompetens.

2. Visa ditt engagemang

Alla vill bli inspirerade. Visa ditt personliga engagemang när du har en diskussion eller ett möte med en kollega. Entusiasm smittar och ditt bidrag kan ge kollegan kraft att genomföra sin idé.

3. Ge mycket beröm

Alla vill få bekräftelse. Slösa med beröm när kollegorna har gjort något bra. På en välfungerande arbetsplats får medarbetarna höra minst fem gånger så många positiva kommentarer som kritik.

4. Våga göra fel

Alla vill känna trygghet. Berätta öppet för dina kollegor när du gör misstag eller misslyckas med något i jobbet. Vi kan lära av misstag och det bygger förtroende när alla vågar vara öppna.

5. Förvänta dig mycket

Alla vill bidra. Visa att du har högt ställda förväntningar på dina kollegor genom att ge dem stort förtroende. Människors agerande påverkas mycket av de förväntningar omvärlden har på dem.

Vill du veta hur företag och organisationer systematiskt kan bygga en snällhetskultur? Anlita gärna vår vd Patrik Westander för inspirationsföredraget Så bygger ni en lönsam snällhetskultur. Där ger han praktiska tips om att sätta snällheten i system på arbetsplatsen.

Läs mer om våra tjänster inom kommunikativt ledarskap.

/Birger Lycken

Nyheter 2015

Visa fler