Att moderera är att leda

Vill du bli bättre på att leda seminarier och paneldebatter? Hanna Berheim Brudin, affärsområdeschef och rutinerad moderator, delar med sig av tre konkreta tips.

Alla har vi deltagit i seminarier som inte blir så bra som de hade kunnat bli. Det kanske var segt, otydligt, eller obalans mellan hur mycket syre olika medverkande fick. Varje gång det händer vrider jag mig i stolen.

Anledningen till haveriet är ofta densamma: Det är ledarskapet som brister.

Moderatorns roll är att vara både motor och navigatör. Eller med andra ord, att leda samtalet. Det är inte en helt enkel roll att ha – för inget seminarium, inget tema och ingen panel är den andra lik.

Somliga panelister är så karismatiska och retoriskt slagfärdiga att de kan prata om absolut ingenting utan att det märks. Andra kan tvärtom säga något som borde förändra allt, medan det riskerar att gå obemärkt förbi. Det är moderatorns roll att brygga över de där skillnaderna. Att lyfta fram kompetens och locka fram både spets och energi, oavsett ämnesval och personlighetstyper.

Samtidigt är det moderatorns roll att göra ämnet tillgängligt. Det innebär att vara på publikens sida och ställa utmanande frågor, be om förtydliganden och sammanfatta när så behövs. För detta krävs naturligtvis viss ämneskunskap, men också att vara förberedd och närvarande.

Som pr-konsulter hjälper vi ofta aktörer att sätta tonen och bredda perspektiven i just sin bransch. Ett sätt att göra det på är genom att bjuda in till samtal och seminarier. För att det ska bli bra behövs ett tydligt syfte med arrangemanget och ett inkluderande och tydligt ledarskap i rummet.

Här är tre konkreta tips till dig som ska moderera ett seminarium, en konferens eller en debatt:

1. Klargör syfte och upplägg

Var noga med att stämma av syfte och förväntningar med arrangören. Vad ska publiken tycka, känna och göra efteråt? Stäm också av upplägg och frågor med talare och paneldeltagare.

2. Ge energi

Tänk på att din viktigaste uppgift som moderator är att ge energi till alla närvarande. Se till att själv ha riktigt roligt! Om du trivs kommer även publik, talare och paneldeltagare att göra det.

3. Prioritera publiken

Var publikens röst och försök behålla utifrånperspektivet. Be talarna att förklara krångliga ord och konkretisera invecklade resonemang. Tveka inte att själv sammanfatta talarnas budskap.

På Westanders hemsida kan du ta del av 10 tips till moderatorn från Pr-handboken. Du kan också anmäla dig till höstens öppna heldagskurs Bli en skicklig moderator.

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer!

/Hanna Berheim Brudin