Fem frågor om Westanders samarbete med Neste

De senaste veckorna har Westanders trovärdighet på klimatområdet ifrågasatts i branschmedia. Patrik Westander besvarar fem frågor om vårt samarbete med drivmedelsbolaget Neste.

Westander vill hjälpa företag och organisationer att engagera sig i klimatfrågan och bidra till minskad klimatpåverkan. De senaste veckorna har vårt eget klimatengagemang ifrågasatts i tre olika branschtidningar: Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur (23 februari), Dagens Opinion (8 mars) och Dagens Media (10 mars). Alla tre artiklarna har handlat om Westanders drygt ettåriga samarbete med drivmedelsbolaget Neste.

Vi på Westander välkomnar medial granskning. Vi ska driva en verksamhet som tål att granskas. Här är svaren på fem vanliga frågor från intervjuerna.

Varför vill Westander samarbeta med Neste?

För Westander är det självklart att vilja jobba med ett företag som arbetar så aktivt för att ersätta fossila bränslen. Nestes biodrivmedel HVO ligger till stor del bakom de utsläppsminskningar som vi sett i transportsektorn de senaste åren. Vi har stort förtroende för Nestes hållbarhetsarbete och deras långsiktiga arbete för att utveckla alternativ till fossila bränslen.

Vad är syftet med samarbetet?

Syftet med samarbetet är att främja det förnybara drivmedlet HVO. Just nu gör lobbyingkampanjen mot PFAD det extra viktigt för Westander att försöka bidra till att undvika en destruktiv debatt om biodrivmedel som, liksom etanoldebatten för några år sedan, påverkar hela biodrivmedelsbranschen negativt. Dessutom hoppas vi alltid kunna utmana våra uppdragsgivare genom att agera blåslampa i alla frågor som rör hållbarhet.

Bidrar inte PFAD till avskogning?

Vi tycker det är viktigt att skilja mellan å ena sidan palmolja och å andra sidan PFAD, som är en restprodukt från palmoljeproduktion. Det är efterfrågan från livsmedelsindustrin som bidrar till ökad palmoljeproduktion, inte att restprodukten används som drivmedel. Alternativet till PFAD är i dagsläget fossil diesel och det är sämre för klimatet.

Försöker Westander få regeringen att ändra sig?

Det har hittills inte varit aktuellt i Westanders samarbete med Neste att försöka få regeringen att ändra sig om regelverket kring PFAD. Energimyndighetens bedömning att PFAD är en restprodukt ligger helt i linje med Nestes egen uppfattning. Om PFAD ska användas behöver Neste kunna visa både för kunder och beslutsfattare att det är en hållbar råvara.

Är det inte bättre att använda svenska råvaror?

Många förnybara råvaror kommer att behövas om vi ska kunna ersätta fossila bränslen. Vi måste klara av att både ersätta fossila bränslen i dag och att arbeta långsiktigt för att utveckla nya alternativ. Vi på Westander vill att biogas, etanol, RME och HVO ska ges goda förutsättningar att växa. Vi hoppas att även den svenska skogen ska kunna bidra mer till produktionen av biodrivmedel i framtiden.

Läs mer om vårt arbete inom klimat och energi.

/Patrik Westander

Nyheter 2017

Visa fler