Fem punkter för en rimlig arbetsbelastning

Fler konsultföretag borde satsa på en rimlig arbetsbelastning. Hanna Berheim, chef för Westander Hållbarhet, delar med sig av Westanders erfarenheter.

Häromdagen lyfte Försäkringskassan i en ny rapport fram vikten av ”gott ledarskap” på arbetsplatsen. Det goda ledarskapet är en faktor som minskar risken för att anställda ska bli sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Samtidigt visar rapporten att antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa har fördubblats på fem år.

Förra året skärpte Arbetsmiljöverket kraven på svenska arbetsgivares förebyggande arbetsmiljöarbete. De nya reglerna innebär bland annat att cheferna ska säkerställa att arbetsbelastningen är rimlig.

På Westander vet vi att arbetsuppgifter och företagskulturer som bygger på eget engagemang har sina baksidor. Personer med stark inre drivkraft riskerar att vilja prestera alltför mycket och jobba alltför långa dagar. Övertidsarbete kan redan på kort sikt innebära lägre kvalitet och på längre sikt leda till utbrändhet.

Men så behöver det inte vara. Westanders filosofi är att man ska kunna ha ett roligt, ansvarsfullt och krävande arbete utan att behöva jobba övertid. Vi tror att personer med balans i livet har roligare på jobbet, arbetar mer fokuserat och levererar med högre kvalitet.

Vi vill aktivt motarbeta en övertidskultur. Vad detta innebär kan enkelt sammanfattas i fem punkter.

1. Som kundansvarig konsult förväntas jag involvera mina kollegor och sträva efter att göra mig själv ersättlig i arbetsgruppen.

2. För oss innebär heltid 40-timmarsvecka. Vi premierar inte övertid och beordrad övertid förekommer inte.

3. Vi respekterar vår egen arbetsinsats och är noggranna med att registrera all arbetstid, såväl den tid vi arbetar åt uppdragsgivare som intern arbetstid.

4. Vi kontaktar inte varandra i jobbärenden utanför kontorstid, om inte uppdraget kräver det. Skulle det någon gång brådska på kvällen skickar jag i första hand ett sms.

5. Ibland går övertid inte att undvika. I de fallen uppmanas vi att ta ut kompledighet så snart som möjligt.

Hur tycker vi då att de här fem punkterna fungerar i praktiken? I Regis årliga medarbetarstudie ställer vi en fråga om balans i livet. Senast blev betyget 9,1 på en tiogradig skala.

Upplever våra kunder att de får lägre kvalitet i samarbetet? Nej, tvärtom. Westander har de senaste tio åren vunnit fler kundundersökningar än någon annan svensk pr-byrå.

En osund övertidskultur är både oseriöst arbetsgivarskap och dåligt affärsmannaskap. På ett konsultföretag som inte konkurrerar med lågt pris går balans i livet och hög kvalitet hand i hand. En konsult med tid till ett privatliv har också kraft och förmåga att föra in kreativitet och nya perspektiv i uppdragen.

Som arbetsgivare kan en hållbar arbetsmiljö dessutom vara en viktig konkurrensfördel. Westander vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar. Det erbjudandet underlättar vår rekrytering av kompetenta och engagerade konsulter.

Fler konsultföretag borde satsa på en rimlig arbetsbelastning. Det vore bra för de anställda, för kunderna och för hela konsultbranschen.

Läs mer om att jobba hos oss: Westander Hållbarhet söker pr-konsulter.

/Hanna Berheim

Nyheter 2017

Visa fler