Fem steg för tre nya superidéer

Gör något annorlunda för att få fart på kreativiteten! Mikael Persson, specialiserad på idéutveckling, delar med sig av de fem stegen i en strukturerad och inspirerande idéprocess.

Behöver du fler nyhetsidéer till ditt pr-arbete? Med en utvald processledare kan en liten grupp på kort tid ta fram minst tre nya och riktigt bra idéer. Avgörande är att följa en tydlig struktur och att bannlysa kreativitetsdödande uttryck som ”Ja, men …” eller ”Det där finns redan …”.

Här är en 45 minuters miniversion av Westanders idéprocess i fem enkla steg:

1. Presentera frågeställningen (5 min)

Frågeställningen ska vara kort, tydlig och begriplig. Till exempel ”Hur kan vi skapa uppmärksamhet om trafiksäkerhet inför påskhelgen?” Inled gärna med ordet ”hur” för att idéerna ska bli konkreta och genomförbara. Förklara också sammanhanget och hur idéerna ska användas.

2. Associera fritt kring ett ord (5 min)

Använd gärna en skrivtavla. Skriv upp ett ord som leder tankarna i önskad riktning, exempelvis ”snö”. Låt alla under några minuter associera fritt och skriva upp ord som de associerar med ordet ”snö” och säga ordet högt. Uppmuntra galna associationer. Skriv utan bestämd ordning.

3. Ta fram idéer utifrån frågeställningen (10 min)

Förse alla med självhäftande block. Jobba enskilt och tänk ut så många idéer som möjligt som svarar på frågeställningen. Skriv en idé på varje lapp – bara en enda mening – och sätt upp lapparna på väggen efter hand. Inspireras av varandras idéer. Spela gärna musik i bakgrunden.

4. Inspireras av ord, bilder och saker (10 min)

Gör om övningen ett antal gånger på samma sätt och tillför ny inspiration. Använd exempelvis associationerna till ordet ”snö” som stöd för att komma på fler idéer. Bilder och saker ger också bra inspiration. Sätt upp idéerna på väggen efter hand och ifrågasätt dem inte. Kvantitet är kvalitet i detta skede.

5. Gör ett strukturerat urval (15 min)

Läs upp alla idéer högt och numrera dem. Rensa bort idéer som inte är tillräckligt konkreta eller som inte svarar på frågeställningen. Låt varje deltagare fritt fördela fem poäng mellan sina favoritidéer. När alla har tänkt färdigt placeras poängen ut på en given signal.

De tre idéer som fått flest poäng är era nya superidéer. Dela gärna upp dem mellan er och utveckla en miniplan för hur varje idé ska genomföras.

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer!

Läs om våra tjänster inom idéutveckling.

/Mikael Persson