Fem vanliga frågor om DN Debatt

Dagens Nyheters debattsida är en betydelsefull arena i samhällsdebatten. Bo G Andersson, tidigare redaktör på DN Debatt, besvarar här fem frågor som han brukar få.

DN Debatt är alltjämt förstahandsvalet för många företag och organisationer när de vill nå ut med sina budskap. Men hur går arbetet egentligen till på debattredaktionen?

1. Hur många artiklar får redaktionen in per dag?

En normaldag handlar det om 10-20 färdiga manus och ibland fler. Räknar man med artikelförslag via telefon, kan det röra sig om ett 30-tal texter och uppslag som Dagens Nyheters debattredaktör måste ta ställning till under en dag. Trycket sjunker markant från mitten av juli – efter Almedalsveckan – och då ökar chanserna att bli publicerad.

2. Är det viktigt att artikeln har ett nyhetsvärde?

Ja, nyhetsvärdet och frågans aktualitet väger tyngst i bedömningen. Men även ett överraskande innehåll – eller en oväntad konstellation av undertecknare – fångar debattredaktörens intresse. Jag tittade också alltid på artikelns förklarings- och fördjupningsvärde och det idémässiga innehållet. Bra idéartiklar kan också vara intressanta nyheter!

3. Hur disponerar jag texten?

Använd gärna min ”trestegsmodell”. Beskriv först problemet. Berätta därefter hur det ska lösas och vilket ditt budskap är. Kan ditt företag eller din organisation bidra till lösningen och i så fall hur? Avsluta med en upprepning av huvudbudskapet. Vad vill du ska hända nu? Vem eller vilka ska agera?

4. När ska jag kontakta debattredaktören?

Var ute i god tid, helst 1-2 veckor före önskat publiceringsdatum. Ring alltid först, om det är möjligt. Om redaktören är intresserad – mejla manuset inom en timme efter telefonsamtalet.

5. Kan jag återanvända en text som varit publicerad någon annanstans?

Nej, ett absolut krav på samtliga publicerade artiklar är att de är skrivna exklusivt för DN Debatt.

Westanders öppna kurs Skriv bättre debattartiklar genomförs två gånger om året.

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer!

/ Bo G Andersson