Frukostklubb: Så använder ni värdegrunden

Hur bygger man en värdegrund som är levande i vardagen? Hur kan värdegrunden bli ett verktyg för tillit och samarbete mellan medarbetarna? I årets första frukostklubb på temat ledarskap berättade vi om hur värdegrunden kan användas för rekrytering, som styrinstrument och för att skapa delaktighet.

Westander vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar. Sedan flera år tillbaka fungerar skriften 10 skäl att jobba på Westander som rekryteringsbroschyr och värdegrund. Expertpanelen berättade om processen bakom texten och vad man bör tänka på i ett värdegrundsarbete.

Medverkande

Birger Lycken, enhetschef och ansvarig för Westanders tjänster inom kommunikativt ledarskap

Patrik Westander, vd, Westander

Moderator

Sandra Ehne, pr-konsult och specialist inom kommunikativt ledarskap

Läs mer om våra tjänster inom kommunikativt ledarskap.

Nyheter 2017

Visa fler