Frukostklubb: Så skapar ni tydliga ansvarsförhållanden

Tydliga ansvarsförhållanden skapar goda förutsättningar för prestigelöst samarbete mellan motiverade medarbetare. Så hur ser ni till att varje arbetsuppgift bara har en ansvarig? Och hur kan man säkerställa kvalitet utan att detaljstyra? Pr-byrån Westander bjuder in till ett samtal om att skapa tydliga ansvar på ett kunskapsföretag.

Tydlighet är den egenskap som svenska medarbetare önskar sig mest av sina chefer. Ändå är det vanligt att otydliga ansvarsförhållanden skapar osäkerhet, stress och konflikter. Westanders expertpanel ger praktiska tips på hur ni säkerställer att varje arbetsuppgift bara har en ansvarig.

Efter frukostklubben finns möjlighet till en halvtimmes kostnadsfri rådgivning med en av Westanders specialister inom kommunikativt ledarskap. Anmäl intresse vid anmälan, antalet platser är begränsat.


Medverkande

Birger Lycken, enhetschef, Westander Kris och Ledarskap

Frida Blom, projektledare och specialist inom kommunikativt ledarskap

Moderator

Katalin Herngren Bachry, pr-konsult och specialist inom kommunikativt ledarskap

Läs mer om våra specialister inom kommunikativt ledarskap.