Frukostklubb: Så tar ni initiativet i mediekrisen

Hur skadligt är det egentligen att vara passiv i en mediekris? Och hur gör ni rent praktiskt för att i stället ta initiativet? Är det aldrig rätt att sitta still i båten? Pr-byrån Westander bjuder in till ett frukostsamtal om förtroendeskapande kriskommunikation.

När företaget utsätts för negativ medial uppmärksamhet är det särskilt viktigt med snabbhet, öppenhet och ansvarstagande. Ni bedöms inte bara utifrån den kris som har inträffat, utan minst lika mycket utifrån hur ni hanterar krisen. Westanders expertpanel ger praktiska tips om hur den granskade kan lyckas med att ta initiativet i mediekrisen.

Medverkande

Ylva Werlinder, pr-konsult och ansvarig för Westanders tjänster inom kriskommunikation

Johan Lindahl, pr-konsult och specialist inom kriskommunikation

Moderator

Birger Lycken, affärsområdeschef, Westander Kris och Ledarskap

Läs mer om Westanders tjänster inom kriskommunikation.