Medieträning som är bra för demokratin

Det finns verkligen dålig medieträning och det är förståeligt att en del människor blir lite skeptiska när ordet nämns. Kristoffer Housset, ansvarig för Westanders tjänster inom medieträning, berättar om hur vi ser på medieträning.

Först och främst vill vi att Westanders medieträning ska bidra till en bättre samhällsdebatt och i förlängningen stärka demokratin. Genom att hjälpa talespersoner att bli tydliga och lättbegripliga i sitt budskap så kan journalistiken bli bättre och mer informativ. Ofta handlar det om att göra experternas röster tydligare. Det gynnar samhällsdebatten.

För det andra får de praktiska övningarna ett större utrymme under våra medieträningar än vad som är vanligt i de här sammanhangen. De teoretiska delarna är nämligen ganska lätta att förstå. Svårigheten ligger i stället i det praktiska genomförandet.

För det tredje vill vi att det ska vara både roligt och utvecklande att bli medietränad hos Westander. Att gå på med ”skjutjärnsjournalistik” och pressa deltagarna med tuffa frågor är att öva för en extrem situation. Det kan snarare avskräcka än uppmuntra deltagarna till att medverka i intervjuer. Vi vill i stället skapa trygghet i intervjusituationen och stärka deltagarnas självförtroende som talespersoner.

Westanders medieträning skräddarsys självklart efter deltagarnas behov och förkunskaper. För att ständigt förbättra medieträningens kvalitet lägger vi stor vikt vid metodutveckling och uppföljning. Målsättningen är att kunna erbjuda Sveriges bästa medieträning.

Läs mer om våra tjänster inom medieträning.

/Kristoffer Housset

Nyheter 2015

Visa fler