Så stärker värdegrunden en lönsam företagskultur

Företag med en stark företagskultur blir långsiktigt framgångsrika. Som anställda känner vi engagemang och stolthet när vi är en del av en stark gemenskap. Som kunder betalar vi gärna mer till företag som kombinerar hög kvalitet med sunda värderingar.

Ett sätt att stärka företagskulturen är att ta fram en värdegrund som beskriver företagets mest grundläggande och tidlösa värderingar. Syftet är att vägleda det dagliga arbetet inom företaget. Men om värdegrunden inte används riskerar orden i stället att uppfattas som floskler.

Nedan följer 10 tips om att använda värdegrunden i praktiken.

1. Ta fram en rekryteringsbroschyr

Höj kvaliteten vid rekryteringar genom att ta fram en broschyr som bygger på värdegrunden och beskriver företagskulturen. Alla anställda kan se värdet av att rekrytera rätt personer.

2. Efterlys fler värdeord

Involvera medarbetarna tidigt genom att efterlysa fler värdeord som beskriver företagskulturen. Delaktighet är viktigt för att få ett mångsidigt och bra beslutsunderlag.

3. Gör urvalet i ledningsgruppen

Se till att det är ledningsgruppen som gör urvalet av värdeord. Välj värdeord som dels är viktiga för företaget, dels redan omfattas av många framgångsrika medarbetare.

4. Utveckla värdeorden

Undvik floskelfällan och låt medarbetarna beskriva varför de enskilda värdeorden är viktiga för företagets framgång. Ge konkreta exempel på vad värdeordet innebär i praktiken.

5. Besluta i ledningsgruppen

Säkerställ att ledningsgruppen beslutar om texten ner till minsta kommatecken. Betona att texten är ett viktigt styrinstrument och eftersträva tydlighet.

6. Be om förbättringsförslag

Uppmuntra alla anställda att löpande bidra med konkreta förbättringsförslag. Dialogen med medarbetarna är viktig för att höja kvaliteten på texten och skapa tydlighet.

7. Använd i all rekrytering

Säkerställ att alla jobbsökare förstår innebörden av värdegrunden. Välj bort även mycket kompetenta personer med värderingar som inte är förenliga med företagskulturen.

8. Samordna styrinstrument

Se till att skapa överensstämmelse mellan värdegrunden och samtliga företagets styrinstrument, exempelvis lönekriterier, medarbetarenkäter och strukturer för utvecklingssamtal.

9. Skapa rutiner för bevarande

Etablera rutiner för att levandegöra och bevara företagets värdegrund, exempelvis årliga uppdateringar av värdegrunden och regelbundet återkommande diskussioner i enhetsmöten.

10. Förändra, förnya och förbättra

Använd stoltheten över en stabil värdegrund som ett förändringsinstrument. Ju tryggare vi känner oss, desto mer förändringsbenägna blir vi.

Inom Westander har vi egna erfarenheter av att vidareutveckla en traditionell värdegrund till ett effektivt styrinstrument som är levande i vardagen.

När vi för sex år sedan tog fram vår rekryteringsbroschyr 10 skäl att jobba på Westander ville vi i första hand uppmuntra rätt personer att söka sig till oss. Målet var att göra det tydligt vem vi söker, vilka krav vi ställer och vad vi kan erbjuda. På köpet fick vi en stark, effektiv och lönsam företagskultur.

Läs mer om vår heldagskurs Från gnällkultur till snällkultur.

/Frida Blom

Nyheter 2017

Visa fler