Frukostklubb: Så tar du fram det perfekta pr-budskapet

Att få ut sitt budskap i medierna och väcka politikernas uppmärksamhet kan vara ett krävande jobb. Vad bör ett budskap innehålla? Hur kan budskapet varieras och målgruppsanpassas? Vilka är budskapsformuleringens främsta fallgropar? Pr-byrån Westander bjöd in till ett frukostseminarium om att vässa pr-budskapet.

Medverkande:

Frida Blom, kursansvarig Westanders lobbykurs.
Almedalspitchen: Frida berättar om slagkraftiga minibudskap för mingel och korta möten.

Bo G Andersson, kursansvarig Skriv bättre debattartiklar.
Debattartikeln: Bo G lär ut hur du disponerar texten för optimalt genomslag.

Birger Lycken, kursansvarig Förebygg och hantera mediekrisen.
Kriskommentaren: Birger berättar hur du med öppenhet kan minimera skadan.

Maja Stridsberg, kursansvarig Opinion och relation på Twitter.
Twitterinlägget: Maja berättar hur du formulerar Twitterinlägg som engagerar.

Andreas Rolfer, kursansvarig Rörlig bild i pr-arbetet.
Filmrepliken: Andreas visar exempel på film som väcker känslor och kan göras med en mobil.

Moderator:

Mikael Persson, ansvarig för Westanders pr-skola.

Läs mer om våra kurser.

Nyheter 2015

Visa fler