#sistabriefen

Häromdagen fick byråledningen på pr-byrån Westander ta del av en brief med ett angeläget uppdrag, ställt till alla oss som är makthavare i kommunikationsbranschen. 2 126 reklamare, pr-konsulter och kommunikatörer från hela landet kräver ett slut på sexuella trakasserier, övergrepp och sexism i branschen.

#sistabriefen är djupt upprörande läsning om otrygga arbetsplatser där medarbetare utsätts för brott. Vi har självklart, som uppropet säger, ”ett ansvar för att skapa arbetsplatser fria från diskriminering, förtryck och övergrepp”. Uppropet vidgar samtidigt perspektivet till jämställda arbetsplatser.

Mot bakgrund av briefen agerar vi på Westander så här:

– Vi har uppdaterat våra riktlinjer och rutiner mot trakasserier och sexuella trakasserier samt publicerat dem på vår hemsida som inspiration till andra företagsledningar.

– Vi arbetar nu med en ny jämställdhetsplan, som också kommer att publiceras här på hemsidan.

– Sedan nio år genomför vi en årlig medarbetarundersökning där vi ställer följande fråga: ”I vilken grad upplever du att Westander erbjuder kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter?”.

– I de utvecklingssamtal som genomförs två gånger per år kommer vi nu också att ställa ovanstående fråga samt ”I vilken grad tycker du att du själv behandlar dina kollegor lika oberoende av kön?”

– Vi deltar aktivt i debatten kring hur ett tydligt ledarskap kan göra kommunikationsbranschen bättre för alla.

Vi ska erbjuda kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Målet är att alla våra anställda ska känna sig helt trygga – trygga från trakasserier och trygga med att de behandlas lika oberoende av kön.

Nyheter 2017

Visa fler