Sju pr-tips till reklambyrån

Hur kan pr-aktiviteter användas för att förankra och förstärka en syftesdriven reklamkampanj? Johanna Look, byråchef och ansvarig för Westanders tjänster inom varumärkesstrategi, delar med sig av sju konkreta pr-tips.

Årets tydligaste branschtrend är den syftesdrivna marknadsföringen. Coop uppmuntrar oss att äta kött mindre ofta, Åhléns tar ställning mot begränsande könsnormer och H&M är ett av många välkända företag som på senare tid har gjort viktiga ställningstaganden mot främlingsfientlighet.

Syftesdriven marknadsföring bygger på företagets mission och vilja att stå för något utöver vinstmaximering. Företaget visar hur det på ett eller annat sätt bidrar till samhällsnytta, med ett reklambudskap som är tydligt kopplat till kärnverksamheten. I Westanders samarbeten pratar vi ofta om hur uppdragsgivaren kan stärka varumärket genom att ta ställning i samhällsfrågor.

Hur kan pr-aktiviteter användas för att förankra och förstärka reklamkampanjen? Det är en fråga vi har börjat få från reklambyråer, som i flera fall har inspirerats av hur Forsman & Bodenfors skapar företagsreklam som vill något mer än att sälja produkter.

Här är sju konkreta pr-tips till reklambyrån:

1. Formulera ett tydligt budskap

Ta fram ett kort, enkelt och tydligt budskap. Utgå gärna från tre frågor: Vad är samhällsproblemet? Vilken är lösningen? Hur bidrar vi som företag till lösningen?

2. Budskapsträna talespersoner

Ge era talespersoner medie- och budskapsträning, både när det gäller att föra fram budskapet i intervjuer och att svara i pressade intervjusituationer.

3. Förbered frågor och svar

Skriv ett ”frågor och svar-dokument” inför journalistkontakter. Fokusera på varför ni genomför kampanjen, men förbered även svar på kritiska frågor.

4. Beställ en opinionsundersökning

Gör en nollmätning, exempelvis med hjälp av Sifo, med ett fåtal frågor kopplade till ert budskap. Använd resultatet i pr-arbetet och gör om undersökningen varje år.

5. Skriv en debattartikel

Slipa på argumenten genom att skriva en debattartikel. Besvara först tre frågor: Vem eller vilka vill vi påverka? Vad vill vi konkret att någon ska göra? Varför är det så viktigt?

6. Sammanställ en rapport

Skriv en rapport som ger bakgrunden till företagets ställningstagande i samhällsfrågan. Se till att rapportens innehåll enkelt går att sprida och dela i digitala kanaler.

7. Följ upp kampanjen

Följ på olika sätt upp reklambudskapet – i er övriga kommunikation, i praktisk handling och i framtida kampanjer. Då ökar ni er trovärdighet som samhällsengagerad aktör.

Läs mer om inspirationsföredraget Sju pr-tips till reklambyrån.

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer!

/Johanna Look