Johanna Look

Tre tips om pressmeddelanden

Vill ni öka era chanser att skapa publicitet? Johanna Look, byråchef och en av Westanders mest erfarna konsulter, ger tre korta pressmeddelandetips.

Pressmeddelandet är en bra grund för att jobba strukturerat och effektivt med medierelationer. Det gäller även när ni ska erbjuda er nyhet exklusivt till en utvald redaktion eller lansera den på något annat sätt.

Här är tre tips för att skriva ett intresseväckande pressmeddelande.

1. Välj nyhet

Håll dig till en nyhet och fall inte för frestelsen att pressa in flera i samma pressmeddelande. Två nyheter kommuniceras i två olika pressmeddelanden.

2. Formulera dig nyhetsmässigt

Skriv det viktigaste först, eftersom det ofta går snabbt när journalisterna gör nyhetsvärderingen. Lägg därför särskild vikt vid rubriken, ingressen och det första citatet. Och skriv aldrig längre än motsvarande en A4-sida.

3. Skriv neutralt

Använd ett neutralt språk och utgå från TT:s språkregler. Håll alla fakta till brödtextstyckena. I citaten finns utrymme för era tolkningar av nyheten och ert budskap.

Vill du ha fler praktiska tips? Då kan du läsa 20 pressmeddelandetips från pr-handboken. Du kan också anmäla dig till vår öppna kurs Skapa publicitet, som genomförs två gånger om året.

/Johanna Look